ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ျဖစ္လာသူ ဦးဝင္းစိုးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ)

0
104

Leave a Reply