ထိန္းသိမ္းေရဧရိယာ တိုးခ်ဲ့မည့္ေနရာတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုး

0
264

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္ေရး ဧရိယာအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ကသိရသည္။

အဆိုပါ ဧရာဝတီလင္းပိုင္အေသကို ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ က ကသာၿမိဳ႕ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္ကာ လင္းပိုင္၏ နွာေခါင္းေပါက္နားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားသည္ ။

“ခုေတြ႔ရတဲ့ လင္းပိုင္အေသကို ၾကည့္ရင္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေသတယ္ထင္တယ္ ။ ဒဏ္ရာလည္းရထားတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အသိပညာေပးတာေတြလုပ္ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူက လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္”ဟု ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သည္ အလ်ား ၇ ေပခန္႔ရွိၿပီးအသက္ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို မႏၲေလး မွ ေက်ာက္ေျမာင္းအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကသာ၊ထီးခ်ဳိင့္၊ ေရႊကူ စသည့္ေနရာမ်ားအထိ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထား ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ အေရအတြက္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၆၉ ေကာင္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္းမွာ ၂၅ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပံုေက်းရြာ အနီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဧရာဝတီလင္းပိုင္ တစ္ေကာင္ေသးဆံုးခဲ့ဖူးသည္။

နိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – AhDoe

 

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္ေရး ဧရိယာအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာအတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ ကသိရသည္။

အဆိုပါ ဧရာဝတီလင္းပိုင္အေသကို ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ က ကသာၿမိဳ႕ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္ကာ လင္းပိုင္၏ နွာေခါင္းေပါက္နားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိထားသည္ ။

“ခုေတြ႔ရတဲ့ လင္းပိုင္အေသကို ၾကည့္ရင္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ေသတယ္ထင္တယ္ ။ ဒဏ္ရာလည္းရထားတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အသိပညာေပးတာေတြလုပ္ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူက လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္”ဟု ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္သည္ အလ်ား ၇ ေပခန္႔ရွိၿပီးအသက္ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို မႏၲေလး မွ ေက်ာက္ေျမာင္းအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကသာ၊ထီးခ်ဳိင့္၊ ေရႊကူ စသည့္ေနရာမ်ားအထိ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထား ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ အေရအတြက္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ မႏၲေလး မွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၆၉ ေကာင္ရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအတြင္းမွာ ၂၅ ေကာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပံုေက်းရြာ အနီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဧရာဝတီလင္းပိုင္ တစ္ေကာင္ေသးဆံုးခဲ့ဖူးသည္။

နိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – AhDoe

Leave a Reply