ရိုက္တာသတင္းေထာင္နွစ္ဦးအမႈ ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေက်နပ္သျဖငိ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံ စာတင္

0
126

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒ ၃/ ၁(ဂ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္နွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀လံုး(ခ) သက္ဦးေမာင္နွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔၏အမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အယူခံေလွ်ာက္ထားမႈအား ပယ္ခ်သျဖင့္ ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ျပင္ဆင္မႈစာလာတင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ အယူခံတင္တာမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို အားကိုးတဲ့အေနနဲ႔လာတက္တာ။ တိုင္းလႊတ္ေတာ္က အမိန္႔ေတြကို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဴပ္ထံကို ျပင္ဆင္မႈပဲ တက္ရပါတယ္။ အဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္မႈလာတက္တာပါ။ ျပင္ဆင္မႈဆိုတဲ့ အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းကို အဓိက အားစိုက္ၿပီးေတာ့ တက္ပါတယ္။ အမႈရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ ကို အားစိုက္ၿပီးေတာ့ လာတက္တာပါ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး၏ အယူခံတင္မႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က နို္င္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒ ၃/ ၁(ဂ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္နွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀လံုး(ခ) သက္ဦးေမာင္နွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔၏အမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အယူခံေလွ်ာက္ထားမႈအား ပယ္ခ်သျဖင့္ ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ျပင္ဆင္မႈစာလာတင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္မွာ အယူခံတင္တာမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို အားကိုးတဲ့အေနနဲ႔လာတက္တာ။ တိုင္းလႊတ္ေတာ္က အမိန္႔ေတြကို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဴပ္ထံကို ျပင္ဆင္မႈပဲ တက္ရပါတယ္။ အဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္မႈလာတက္တာပါ။ ျပင္ဆင္မႈဆိုတဲ့ အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းကို အဓိက အားစိုက္ၿပီးေတာ့ တက္ပါတယ္။ အမႈရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ ကို အားစိုက္ၿပီးေတာ့ လာတက္တာပါ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး၏ အယူခံတင္မႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးသည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က နို္င္ငံေတာ္လ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply