(၂၀၂၀)ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္ေရးအတြက္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္အစတြင္ ထရမ့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၉)သန္းမတည္ေပး

0
101

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္က (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္ဖို႔ ေငြသားအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၉.၂)သန္းမတည္တာနဲ႔ စတင္ခဲ့တာပါ။

(၂၀၁၈)ရဲ႕ေနာက္ဆံုး(၃)လပတ္ကာလမွာ ေဒၚလာ(၂၁)သန္းမတည္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕မဲဆြယ္ေရးအဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္စယူကတည္းက ထရမ့္က (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြဖြင့္ထားခဲ့တာပါ။

ထရမ့္က (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး(၃)လပတ္မွာ အေမရိကန္သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီအတြက္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၃)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူသံုးခဲ့တဲ့ေငြထဲက အမ်ားစုဟာ ေၾကာ္ျငာဖို႔ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာအတြက္ ေဒၚလာ(၄.၄)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းနဲ႔တျခားဆက္စပ္ေနတဲ့အသံုးစရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃.၅)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

တရားဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ သူ႔ရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြကေန ေဒၚလာ(၈၃၀၀၀၀)ေက်ာ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္အနီေရာင္ဦးထုပ္၊ စာတမ္းေတြ၊ ၾကယ္သီးေတြနဲ႔ တီ႐ွပ္ေတြအတြက္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂.၄)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ထုတ္ေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ အေမရိကန္ေငြတိုက္၀န္ႀကီးဌာနကို ခရီးသြားစရိတ္ေဒၚလာ(၁)သန္းေပးရမယ္လို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

အေမရိကန္ဥပေဒေတြအရ သမၼတေတြဟာ Air Force Oneေလယာဥ္နဲ႔ခရီးထြက္တဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကို အခြန္ထမ္းေတြဆီျပန္ေပးရပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္က (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္ဖို႔ ေငြသားအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၉.၂)သန္းမတည္တာနဲ႔ စတင္ခဲ့တာပါ။

(၂၀၁၈)ရဲ႕ေနာက္ဆံုး(၃)လပတ္ကာလမွာ ေဒၚလာ(၂၁)သန္းမတည္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕မဲဆြယ္ေရးအဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္စယူကတည္းက ထရမ့္က (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြဖြင့္ထားခဲ့တာပါ။

ထရမ့္က (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး(၃)လပတ္မွာ အေမရိကန္သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီအတြက္အပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၃)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူသံုးခဲ့တဲ့ေငြထဲက အမ်ားစုဟာ ေၾကာ္ျငာဖို႔ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာအတြက္ ေဒၚလာ(၄.၄)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းနဲ႔တျခားဆက္စပ္ေနတဲ့အသံုးစရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃.၅)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

တရားဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ သူ႔ရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲရန္ပံုေငြကေန ေဒၚလာ(၈၃၀၀၀၀)ေက်ာ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္အနီေရာင္ဦးထုပ္၊ စာတမ္းေတြ၊ ၾကယ္သီးေတြနဲ႔ တီ႐ွပ္ေတြအတြက္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂.၄)သန္းအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ထုတ္ေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ အေမရိကန္ေငြတိုက္၀န္ႀကီးဌာနကို ခရီးသြားစရိတ္ေဒၚလာ(၁)သန္းေပးရမယ္လို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

အေမရိကန္ဥပေဒေတြအရ သမၼတေတြဟာ Air Force Oneေလယာဥ္နဲ႔ခရီးထြက္တဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကို အခြန္ထမ္းေတြဆီျပန္ေပးရပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply