တပ္မေတာ္ကုိေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္ပြဲရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ (Photo News)

0
36

တပ္မေတာ္ရဲ႔ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ကိုု ႀကဳိဆုိေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတစ္ခုကုိ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ အမ်ဳိးသားေရးတပ္ေပါင္းစု(ရန္ကုန္)ကဦးေဆာင္ျပီး ရန္ကုုန္ျမိဳ႔ ဗဟန္းျမဳိ့နယ္ ေရခဲဆုိင္မွတ္တုိင္မွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံဆီအထိ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ကာ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

တပ္မေတာ္ရဲ႔ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာ ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ကိုု ႀကဳိဆုိေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတစ္ခုကုိ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ အမ်ဳိးသားေရးတပ္ေပါင္းစု(ရန္ကုန္)ကဦးေဆာင္ျပီး ရန္ကုုန္ျမိဳ႔ ဗဟန္းျမဳိ့နယ္ ေရခဲဆုိင္မွတ္တုိင္မွ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံဆီအထိ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ကာ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply