တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဝယ္သူမ်ားအတြက္ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ေလ်ာ့ခ်

0
163

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ယခင္က ကနဦးေပးသြင္းေငြ သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုတြင္ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္္းတန္ဖိုး၏ ႏွစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ရွိရံုျဖင့္ တိုက္ခန္းဝယ္ယူမႈကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

“ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကိုလည္း မဲစနစ္နဲ႔ေရြးခ်ယ္သြားမွာ၊ ေျမညီထပ္ မရလို႔ ေစာင့္တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ဝယ္သူေတြသေဘာပါ” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယခုေရာင္းခ်ေပးေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားသည္ သိန္းတစ္ရာတန္ တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ ေပးသြင္းၿပီးပါက က်န္သည့္ေငြကို ရွစ္ႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယခုလမကုန္မီတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္းဗန္းအိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရားအတြက္သာျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ယခင္က ကနဦးေပးသြင္းေငြ သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္း ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုတြင္ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္္းတန္ဖိုး၏ ႏွစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ရွိရံုျဖင့္ တိုက္ခန္းဝယ္ယူမႈကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

“ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကိုလည္း မဲစနစ္နဲ႔ေရြးခ်ယ္သြားမွာ၊ ေျမညီထပ္ မရလို႔ ေစာင့္တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ဝယ္သူေတြသေဘာပါ” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယခုေရာင္းခ်ေပးေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားသည္ သိန္းတစ္ရာတန္ တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ ေပးသြင္းၿပီးပါက က်န္သည့္ေငြကို ရွစ္ႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အိမ္ရာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယခုလမကုန္မီတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္းဗန္းအိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရားအတြက္သာျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply