ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နာေရးဝင္းတစ္ခုတည္ေဆာက္မည္

0
128

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ကိုလူသစ္

ယာဥ္အစီးေရးမ်ားျပားလာမႈႏွင့္ယာဥ္ရပ္နားဝင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ကုန္္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ကုန္ေသတၱာ တင္ယာဥ္အသင္းမွ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေျမလိုအပ္လဲဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ေမးျမန္းၿပီး သူတို႔ေျပာတဲ့ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ေနရာကိုစိစစ္တင္ျပေစခဲ့ရာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ၆၊ေျမတိုင္းအမွတ္ ၃(ခ) ရဲ႕တစ္စိတ္တေဒသ ရဲ႔ေျမဧရိယာ ၂၄.၅၈၈ ဧက ရွိတဲ့အတြက္ အဆိုပါေျမေနရာကို ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ မွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပဌာန္း ရန္စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္၏ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္ မွ ”ကမ္းနားလမ္းသစ္ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္း Road Sing အမွတ္အသားမ်ား ၊အရွိန္ ေလ်ာ့အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္မ်ား၊cctv ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္တပ္ဆင္ေပးရန္၊ယာဥ္မ်ား မ်ားျပာသည့္အတြက္ Dry Port ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားအနီးတြင္ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊သက္ဆိုက္ရာဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ အနီးကပ္စည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အထူးၾကပ္မတ္အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ ၊မရွိသိရွိလိုေၾကာင္းကို ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ အစီးေရ ၇၀၀ဆန္႔ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ားကို ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကြန္တိန္နာယာဥ္အသင္း မွ ၂၅၀၀ႏွင့္အသင္းဝင္ ၂၅၀၀၊စုစုေပါင္း ၅၀၀၀အထိ ရွိလာသည့္အတြက္ ၄င္းယာဥ္ကြင္း ၂ ကြင္းတြင္ရပ္နားရန္ အဆင္ေျပမႈမရွိသည့္အတြက္ ကြန္တိနာယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ၂၄နာရီပတ္လုံး ရပ္နားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိန္းရန္ခက္ခဲလာျခင္း၊ယာဥ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း Dry Port တာဝန္မ်ားတြင္ဝင္ထြက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမ်ားျဖစ္ပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ယာဥ္ကိုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ယာဥ္လုပ္သားေတြက အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္ၿပီး အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊မူးယစ္ေဆးဝါးေသာက္စားျခင္းေၾကာင့္မလိုလားအပ္တဲ့ကိစၥေတြဟာ
ၾကည့္ျမင္တိုင္၊သာေကတႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြန္တိန္နာယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ကြန္တိန္နာ။ယာဥ္ေျပးဆြဲသည့္လမ္း ဘယ္၊ညာရွိ အုတ္နံရံမ်ားတြင္ ယာဥ္ႏွင့္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကြန္တိန္နာယာဥ္ႀကီးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းနားလမ္းသစ္ကို ၾကည့္ျမင္တိုင္မွ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊လင္းစေဒါင္းအထိျဖတ္၍ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိုျဖတ္ကာ ၅မိုင္ခန္႔ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားကို ေအာင္းျမတ္ေသာေျမကုမၸဏီမ်ား ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံရန္ သက္ဆိုင္ရာက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ကိုလူသစ္

ယာဥ္အစီးေရးမ်ားျပားလာမႈႏွင့္ယာဥ္ရပ္နားဝင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ကုန္္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ကုန္ေသတၱာ တင္ယာဥ္အသင္းမွ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေျမလိုအပ္လဲဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ေမးျမန္းၿပီး သူတို႔ေျပာတဲ့ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ေနရာကိုစိစစ္တင္ျပေစခဲ့ရာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ၆၊ေျမတိုင္းအမွတ္ ၃(ခ) ရဲ႕တစ္စိတ္တေဒသ ရဲ႔ေျမဧရိယာ ၂၄.၅၈၈ ဧက ရွိတဲ့အတြက္ အဆိုပါေျမေနရာကို ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ မွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပဌာန္း ရန္စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္၏ ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္ မွ ”ကမ္းနားလမ္းသစ္ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္း Road Sing အမွတ္အသားမ်ား ၊အရွိန္ ေလ်ာ့အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္မ်ား၊cctv ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္တပ္ဆင္ေပးရန္၊ယာဥ္မ်ား မ်ားျပာသည့္အတြက္ Dry Port ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားအနီးတြင္ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊သက္ဆိုက္ရာဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ အနီးကပ္စည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အထူးၾကပ္မတ္အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ ၊မရွိသိရွိလိုေၾကာင္းကို ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ )မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ အစီးေရ ၇၀၀ဆန္႔ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ားကို ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ကြန္တိန္နာယာဥ္အသင္း မွ ၂၅၀၀ႏွင့္အသင္းဝင္ ၂၅၀၀၊စုစုေပါင္း ၅၀၀၀အထိ ရွိလာသည့္အတြက္ ၄င္းယာဥ္ကြင္း ၂ ကြင္းတြင္ရပ္နားရန္ အဆင္ေျပမႈမရွိသည့္အတြက္ ကြန္တိနာယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ၂၄နာရီပတ္လုံး ရပ္နားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိန္းရန္ခက္ခဲလာျခင္း၊ယာဥ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း Dry Port တာဝန္မ်ားတြင္ဝင္ထြက္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမ်ားျဖစ္ပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ယာဥ္ကိုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ယာဥ္လုပ္သားေတြက အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္ၿပီး အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊မူးယစ္ေဆးဝါးေသာက္စားျခင္းေၾကာင့္မလိုလားအပ္တဲ့ကိစၥေတြဟာ
ၾကည့္ျမင္တိုင္၊သာေကတႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြန္တိန္နာယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ကြန္တိန္နာ။ယာဥ္ေျပးဆြဲသည့္လမ္း ဘယ္၊ညာရွိ အုတ္နံရံမ်ားတြင္ ယာဥ္ႏွင့္ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစံေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကြန္တိန္နာယာဥ္ႀကီးမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းနားလမ္းသစ္ကို ၾကည့္ျမင္တိုင္မွ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊လင္းစေဒါင္းအထိျဖတ္၍ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိုျဖတ္ကာ ၅မိုင္ခန္႔ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ကြန္တိန္နာယာဥ္မ်ားကို ေအာင္းျမတ္ေသာေျမကုမၸဏီမ်ား ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံရန္ သက္ဆိုင္ရာက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply