ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး နွင့္ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ ျပဳျပင္ေရး ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပ

0
91

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး နွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ နွင့္ ပခုကၠဴနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ တကၠသိုလ္အတြင္း ေဟာေျပာျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းအျပင္ဘက္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

“ပထမတစ္ခ်က္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရးဆိုတာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ျဖစ္တယ္ ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးေနၿပီ ။ ျပင္ဆင္ခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒမွာ ပင္လံုကတိကဝတ္ေတြပါဝင္ေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြ ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။´´ ဟု ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုသက္ေမာင္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား လံုးဝဖ်က္သိမ္းေပးေရး ဒို႔အေရး ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚအေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေပၚလာေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး နွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ နွင့္ ပခုကၠဴနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္ ။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ တကၠသိုလ္အတြင္း ေဟာေျပာျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းအျပင္ဘက္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

“ပထမတစ္ခ်က္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရးဆိုတာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ျဖစ္တယ္ ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးေနၿပီ ။ ျပင္ဆင္ခဲ့ရင္ အေျခခံဥပေဒမွာ ပင္လံုကတိကဝတ္ေတြပါဝင္ေပးဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြ ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။´´ ဟု ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုသက္ေမာင္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား လံုးဝဖ်က္သိမ္းေပးေရး ဒို႔အေရး ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚအေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေပၚလာေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

Leave a Reply