ယခုနွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာနိုင္

0
126

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉
ႏိုင္လင္းဦး

ယခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်သည့္အတြက္ ေငြေၾကး ကိစၥနွင့္ သိုေလွာင္ရန္ေနရာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၃.၅ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔နိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေငြရရွိခဲ့ကာ ယခုနွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္သာရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

“ဒီနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္ပို႔နိုင္မယ့္ ဆန္စပါးတန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါဟာလည္း နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရး တရုတ္နယ္စပ္မွာ ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်သြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ EU ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင္းလည္း အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ ။ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြယ္လြယ္ေလးတြက္ၾကည့္တဲ့အခါ တန္ခ်ိန္ ၁ သန္းေက်ာ္ ျပည္တြင္းမွာပိုလ်ံလာမယ္ ။ လာမယ့္ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္တယ္ ။ အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုမ်ားစီမံၾကမလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်အေနျဖင့္လည္း ဒါကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ေငြေၾကးကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရင္ေတာင္မွ သိုေလွာင္ရံု ဟာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ ။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ေဈးကြက္အသစ္ေတြရေအာင္ရွာေဖြၿပီး နိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း G to G အပိုင္းကေန ပိုၿပီးထည့္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ က ေျပာသည္ ။

EU က ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈအား ပိတ္လိုက္သည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကေမ႓ာဒီယားနိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္နွင့္ G to G ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေစာလွ်င္စြာေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္စိုးရိမ္ေနတဲ့ အရာေလးကို အက်ဥ္းခ်ံဳး တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။ ဆန္စပါး အေျခခံ ေဈးႏႈန္းေၾကျငာတဲ့အခါမွာ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေဈးႏႈန္းကိုေၾကျငာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး႒ာန နဲ႔ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဆန္စပါးေဈးႏႈန္းကို ေဈးကြက္ရဲ႕ အေျခအေနအရ မည္ေရႊ႕မည္မွ်ေၾကျငာသင့္တယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ အစီအမံေတြ စဥ္ဆက္မပ်က္ နွစ္စဥ္နွစ္စဥ္ ေၾကျငာရမွာပါ ။ မည္ကဲ့သို႔ စီမံရမယ္ ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ဦးခ်စ္ခိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ပထမအႀကိမ္ ဆန္စပါး အေျခခံ ေဈးႏႈန္းေၾကျငာၿပီးခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္ စပါးမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ေရာင္းခ်လာပါက ေငြေၾကး အခက္အခဲ ၊ သိုေလွာင္ရန္ေနရာ အခက္အခဲ စသည္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉
ႏိုင္လင္းဦး

ယခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်သည့္အတြက္ ေငြေၾကး ကိစၥနွင့္ သိုေလွာင္ရန္ေနရာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၃.၅ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔နိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေငြရရွိခဲ့ကာ ယခုနွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္သာရွိမည္ျဖစ္သည္ ။

“ဒီနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္ပို႔နိုင္မယ့္ ဆန္စပါးတန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါဟာလည္း နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရး တရုတ္နယ္စပ္မွာ ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်သြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ EU ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင္းလည္း အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ ။ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြယ္လြယ္ေလးတြက္ၾကည့္တဲ့အခါ တန္ခ်ိန္ ၁ သန္းေက်ာ္ ျပည္တြင္းမွာပိုလ်ံလာမယ္ ။ လာမယ့္ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္တယ္ ။ အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုမ်ားစီမံၾကမလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်အေနျဖင့္လည္း ဒါကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ေငြေၾကးကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရင္ေတာင္မွ သိုေလွာင္ရံု ဟာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈပါ ။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ေဈးကြက္အသစ္ေတြရေအာင္ရွာေဖြၿပီး နိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း G to G အပိုင္းကေန ပိုၿပီးထည့္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ က ေျပာသည္ ။

EU က ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈအား ပိတ္လိုက္သည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကေမ႓ာဒီယားနိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္နွင့္ G to G ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေစာလွ်င္စြာေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္စိုးရိမ္ေနတဲ့ အရာေလးကို အက်ဥ္းခ်ံဳး တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။ ဆန္စပါး အေျခခံ ေဈးႏႈန္းေၾကျငာတဲ့အခါမွာ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေဈးႏႈန္းကိုေၾကျငာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး႒ာန နဲ႔ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဆန္စပါးေဈးႏႈန္းကို ေဈးကြက္ရဲ႕ အေျခအေနအရ မည္ေရႊ႕မည္မွ်ေၾကျငာသင့္တယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ အစီအမံေတြ စဥ္ဆက္မပ်က္ နွစ္စဥ္နွစ္စဥ္ ေၾကျငာရမွာပါ ။ မည္ကဲ့သို႔ စီမံရမယ္ ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ဦးခ်စ္ခိုင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ပထမအႀကိမ္ ဆန္စပါး အေျခခံ ေဈးႏႈန္းေၾကျငာၿပီးခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္ စပါးမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ေရာင္းခ်လာပါက ေငြေၾကး အခက္အခဲ ၊ သိုေလွာင္ရန္ေနရာ အခက္အခဲ စသည္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply