မာန္ေအာင္တြင္ မီးျပတိုက္ျပင္ရန္သြားသည့္ လူ ၂၅ ဦးပါသည့္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္

0
113

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁
ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ဇီးေတာကမ္းေျခႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႔အကြာ လက္ဖက္ကၽြန္းမီးျပတိုက္သို႔ ျပင္ရန္လာေရာက္သည့္ လူ ၂၅ ဦးပါ သေဘၤာတစ္စီး ယေန႔နံနက္အေစာပိုင္း က နစ္ျမဳပ္သြားေၾကာင္း မာန္ေအာင္မီးသတ္ဌာနမွ သိရသည္။

နစ္ျမဳပ္သြားသည့္ သေဘၤာမွာ “ဆင္ေျပာင္” အမည္ရွိသေဘၤာျဖစ္ၿပီး သေဘၤာေပၚတြင္ပါရွိသည့္ သူမ်ားအနက္ ၇ ဦးသာ ကယ္တင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁
ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ဇီးေတာကမ္းေျခႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႔အကြာ လက္ဖက္ကၽြန္းမီးျပတိုက္သို႔ ျပင္ရန္လာေရာက္သည့္ လူ ၂၅ ဦးပါ သေဘၤာတစ္စီး ယေန႔နံနက္အေစာပိုင္း က နစ္ျမဳပ္သြားေၾကာင္း မာန္ေအာင္မီးသတ္ဌာနမွ သိရသည္။

နစ္ျမဳပ္သြားသည့္ သေဘၤာမွာ “ဆင္ေျပာင္” အမည္ရွိသေဘၤာျဖစ္ၿပီး သေဘၤာေပၚတြင္ပါရွိသည့္ သူမ်ားအနက္ ၇ ဦးသာ ကယ္တင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply