ပါကစၥတန္၌ ကေလးငယ္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္

0
254

ကာဆာ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ကာဆာၿမိဳ႕၌ ကေလးငယ္မ်ား အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏တု႔ံျပန္မႈကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ ဇုိင္နက္၏႐ုပ္အေလာင္းကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အမႈိက္ပံုတစ္ခု၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဇုိင္နက္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားျပန္ေပးဆဲြခံရၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ခဲ့ရကာ သတ္ျဖတ္္ခံခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၁၂ ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆာရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလး ၅ ဦးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတစ္ဦးကို သံသယရွိေနကာ ၎ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က လိုက္လံရွာေဖြေနၿပီျဖစ္သည္။ သံသယရွိသူ ၉၀ ဦးထံမွ မ်ိဳးဗီဇ နမူနာမ်ားကို ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လာဟိုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၂၀ ကီလုိမီတာ( ၁၂ မုိင္) ကြာရွိ ကာဆာၿမိဳ႕၌ ေဒါသထြက္ေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးက ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတြင္း အတင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ဇုိင္နက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း မေက်မနပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လူသတ္သမားကိုဖမ္းမိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ခရစ္ကတ္အားကစားသမားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ စစ္တပ္ကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရြတ္ဖတ္ရန္ အသြားတြင္ဇုိင္နက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇိုင္နက္၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၎၏ေနအိမ္မွ ၂ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမီးျဖစ္သူေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇိုင္နက္၏ မိသားစုကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဇိုင္နက္အား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက လက္ဆဲြေခၚေဆာင္သြားပံုကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွတ္တမ္းကို ဇုိင္နက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကာဆာ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ကာဆာၿမိဳ႕၌ ကေလးငယ္မ်ား အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏တု႔ံျပန္မႈကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ ဇုိင္နက္၏႐ုပ္အေလာင္းကို ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အမႈိက္ပံုတစ္ခု၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဇုိင္နက္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားျပန္ေပးဆဲြခံရၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ခဲ့ရကာ သတ္ျဖတ္္ခံခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၁၂ ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဆာရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလး ၅ ဦးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတစ္ဦးကို သံသယရွိေနကာ ၎ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က လိုက္လံရွာေဖြေနၿပီျဖစ္သည္။ သံသယရွိသူ ၉၀ ဦးထံမွ မ်ိဳးဗီဇ နမူနာမ်ားကို ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လာဟိုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၂၀ ကီလုိမီတာ( ၁၂ မုိင္) ကြာရွိ ကာဆာၿမိဳ႕၌ ေဒါသထြက္ေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးက ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတြင္း အတင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆႏၵျပသူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ဇုိင္နက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း မေက်မနပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လူသတ္သမားကိုဖမ္းမိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ခရစ္ကတ္အားကစားသမားမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ စစ္တပ္ကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ရြတ္ဖတ္ရန္ အသြားတြင္ဇုိင္နက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇိုင္နက္၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၎၏ေနအိမ္မွ ၂ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမီးျဖစ္သူေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇိုင္နက္၏ မိသားစုကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဇိုင္နက္အား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက လက္ဆဲြေခၚေဆာင္သြားပံုကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွတ္တမ္းကို ဇုိင္နက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply