ပါရီ ရစ္ဇ္ဟိုတယ္ရွိ လက္ဝတ္ရတနာအေရာင္းဆိုင္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

0
168

ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ရစ္ဇ္ဟိုတယ္မွ လက္ဝတ္ရတနာ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆုိင္တြင္ ယူ႐ိုသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ လက္နက္ကိုင္ဓားျပမ်ားက ခိုးယူသြားခ့ဲေၾကာင္း ျပင္သစ္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုဆိန္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးးသားငါးဦးသည္ လက္ဝတ္ရတနာဆုိင္ျပတင္းေပါက္ကို ခဲြၿပီးေနာက္ ဆုိင္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၄င္းတို႔ထဲမွ သံုးဦးကို ဖမ္းမိထားၿပီး က်န္လူမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲဲျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခိုးယူခံရသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးသည္ ယူ႐ို ၄ သန္း( ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း) ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း ရွိ ၊မရွိကို မသိရွိရေသးေခ်။ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ရစ္ဇ္ဟိုတယ္သည္ စိန္႔ျမစ္ကမ္းတြင္ရွိသည္။ ဟိုတယ္နံေဘးတြင္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနတည္ရွိသည္။

ဟိုတယ္ဝင္ေပါက္နားတြင္ ေစ်းဆုိင္တခ်ိဳ႕ရွိသည္။ေစ်းဆုိင္ငါးဆုိင္ရွိၿပီး လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊နာရီမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးႀကီးအဝတ္အထည္မ်ားကိုျပသထားသည့္ မွန္ဗီ႐ိုမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖာက္ထြင္းမွျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ေဖာက္ထြင္းသမားႏွစ္ဦးသည္စကူတာဆုိင္ကယ္ျဖင့္ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းစာ ပါရီသားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖာက္ထြင္းသမားမ်ားကိုအျမန္ဆံုးဖမ္းမိသည့္အတြက္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဂ်ရဲကိုလြမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုက္ႏွက္သံႀကီးတစ္ခုၾကားရၿပီးေနာက္လမ္းမေပၚတြင္သြားလာေနသူမ်ား ဟိုတယ္တြင္းဝင္ေရာက္ခိုလႈံလာမွ ေဖာက္ထြင္းမွျဖစ္ပြားသည္ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဟုိတယ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ရစ္ဇ္ဟိုတယ္မွ လက္ဝတ္ရတနာ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆုိင္တြင္ ယူ႐ိုသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကုိ လက္နက္ကိုင္ဓားျပမ်ားက ခိုးယူသြားခ့ဲေၾကာင္း ျပင္သစ္မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုဆိန္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးးသားငါးဦးသည္ လက္ဝတ္ရတနာဆုိင္ျပတင္းေပါက္ကို ခဲြၿပီးေနာက္ ဆုိင္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၄င္းတို႔ထဲမွ သံုးဦးကို ဖမ္းမိထားၿပီး က်န္လူမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲဲျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခိုးယူခံရသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးသည္ ယူ႐ို ၄ သန္း( ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း) ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း ရွိ ၊မရွိကို မသိရွိရေသးေခ်။ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ရစ္ဇ္ဟိုတယ္သည္ စိန္႔ျမစ္ကမ္းတြင္ရွိသည္။ ဟိုတယ္နံေဘးတြင္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနတည္ရွိသည္။

ဟိုတယ္ဝင္ေပါက္နားတြင္ ေစ်းဆုိင္တခ်ိဳ႕ရွိသည္။ေစ်းဆုိင္ငါးဆုိင္ရွိၿပီး လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊နာရီမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးႀကီးအဝတ္အထည္မ်ားကိုျပသထားသည့္ မွန္ဗီ႐ိုမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဖာက္ထြင္းမွျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ေဖာက္ထြင္းသမားႏွစ္ဦးသည္စကူတာဆုိင္ကယ္ျဖင့္ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းစာ ပါရီသားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖာက္ထြင္းသမားမ်ားကိုအျမန္ဆံုးဖမ္းမိသည့္အတြက္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဂ်ရဲကိုလြမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ိုက္ႏွက္သံႀကီးတစ္ခုၾကားရၿပီးေနာက္လမ္းမေပၚတြင္သြားလာေနသူမ်ား ဟိုတယ္တြင္းဝင္ေရာက္ခိုလႈံလာမွ ေဖာက္ထြင္းမွျဖစ္ပြားသည္ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ဟုိတယ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply