ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ရာမွ ေနအိမ္ ၈ လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

0
120

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၀ါယာေလ်ာ့ျဖစ္ရာမွ ေနအိမ္ ၈ လံုးမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ရန္ေအာင္ ၂ ရပ္ကြက္ ရန္နို္င္ ၁ လမ္း၊ အမွတ္ ၁၅/၃၄ ေဒၚတုတ္၏အိမ္ေနာက္ေဖး၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ရာမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေနအိမ္ ၇ လံုး ေလာက္ကၽြမ္းခဲ့၍ ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၀ါယာေလ်ာ့ျဖစ္ရာမွ ေနအိမ္ ၈ လံုးမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းအရ သိရသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ရန္ေအာင္ ၂ ရပ္ကြက္ ရန္နို္င္ ၁ လမ္း၊ အမွတ္ ၁၅/၃၄ ေဒၚတုတ္၏အိမ္ေနာက္ေဖး၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ရာမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေနအိမ္ ၇ လံုး ေလာက္ကၽြမ္းခဲ့၍ ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply