တပ္မေတာ္က သတိေပးၿပီးေနာက္ ယူသြားသည့္ပစၥည္းမ်ား RCSS ျပန္ေပး

0
232

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမွဴးႏွစ္ဦး၏ ယာဥ္ေပၚမွ သိမ္းစည္းခဲ့သည့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA က ျပန္လည္အပ္ႏွံ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းႏွင့္ က်ိဳင္းတံုအၾကား ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမေပၚတြင္ ဆက္ ေၾကးေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ RCSS တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၅၀ခန္႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ယာယီတာဝန္အၿပီးျပန္လာသည့္ တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦးစီးနင္းလာသည့္ ၁/၄ တန္စစ္ ယာဥ္ ၁ စီးအား တားစီး၍ ယာဥ္ေပၚတြင္ပါရွိသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို RCSS ကသိမ္းစည္း သြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ထံ အျမန္ဆံုးျပန္လည္မအပ္ႏွံပါက လိုအပ္သလိုအေရးယူမႈျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း လံုၿခံဳ ေရး သတိကင္းမဲ့စြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အရာရွိမ်ားအား စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လူေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးတာမ်ိဳးမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္က ျပန္ အပ္ႏွံဖို႔ေျပာေတာ့ မေန႔ကညေန ၅နာရီေလာက္မွာ ျပန္အပ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု RCSS တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦးစီးနင္းလာသည့္ ကားေပၚမွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ၂လံုးႏွင့္ လက္နက္ငယ္တစ္လက္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

RCSS သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ ၄ လၾကာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရပ္ဆိုင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမွဴးႏွစ္ဦး၏ ယာဥ္ေပၚမွ သိမ္းစည္းခဲ့သည့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA က ျပန္လည္အပ္ႏွံ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းႏွင့္ က်ိဳင္းတံုအၾကား ျပည္ေထာင္စုကားလမ္းမေပၚတြင္ ဆက္ ေၾကးေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ RCSS တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၅၀ခန္႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ယာယီတာဝန္အၿပီးျပန္လာသည့္ တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦးစီးနင္းလာသည့္ ၁/၄ တန္စစ္ ယာဥ္ ၁ စီးအား တားစီး၍ ယာဥ္ေပၚတြင္ပါရွိသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို RCSS ကသိမ္းစည္း သြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ထံ အျမန္ဆံုးျပန္လည္မအပ္ႏွံပါက လိုအပ္သလိုအေရးယူမႈျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း လံုၿခံဳ ေရး သတိကင္းမဲ့စြာေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အရာရွိမ်ားအား စစ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လူေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးတာမ်ိဳးမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဘက္က ျပန္ အပ္ႏွံဖို႔ေျပာေတာ့ မေန႔ကညေန ၅နာရီေလာက္မွာ ျပန္အပ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု RCSS တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

တပ္ရင္းမွဴး ၂ ဦးစီးနင္းလာသည့္ ကားေပၚမွ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ၂လံုးႏွင့္ လက္နက္ငယ္တစ္လက္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

RCSS သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ ၄ လၾကာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရပ္ဆိုင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply