ရခုိင္ျပည္နယ္ (၄) ၿမဳိ႕နယ္သို႔ လွ်ပ္စစ္ေပးႏိုင္ရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ေန

0
196
 
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၂၀၁၈
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ (၄)ၿမဳိ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း၌ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြ မီးပုိ႔လႊတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ အသုံးျပဳသြားမယ္။ ရခုိင္ေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးမီးလင္းေရးလုပ္လာတာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းပဲ က်န္ပါေတာ႔တယ္။ အဲဒါေၾကာင႔္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပုိ႔လႊတ္ေရး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာစုိးႏုိင္ ကေျပာသည္။
 
 
 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုဏ္လပုိင္း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဏၰားကၽြန္း ၊ ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ စသည္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမဳိ႕နယ္ ၄ ၿမဳိ႕နယ္ ၌ ၆၆ ေကဗီြ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
အဆုိပါ ေဒသမ်ား၌ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ခြင္႔ျပဳေငြ က်ပ္ ၄၀၅၀၀၀၀ သန္း ရရွိထားၿပီး က်ပ္ ၃၀၃၅၅ ဒသမ ၃၆ သန္း ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွဆုိသည္။
 
 
 
 
၂၂ မုိင္ ၆ ဖာလုံရွိသည္႔ ပုဏၰားကၽြန္း – ရေသ႔ေတာင္ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေနျဖင္႔ ၅၀ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္းႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ရေသ႔ေတာင္၌ ၆၆/ ၁၁ ေကဗီြ၊ ၅ အမ္ဗီြေအ ဓါတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၌ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေနျဖင္႔ ၃၃ ဒသမ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ထုိအျပင္ ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈအေနျဖင္႔ ၈ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္႔ ဘူးသီးေတာင္ ဓါတ္အားခြဲရုံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအေနျဖင္႔ ၄ ဒသမ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ရေသ႔ေတာင္ ဓါတ္အားခြဲရုံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ဓါတ္အားခြဲရုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ဓါတ္အားခြဲရုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း ၿပီးစီးေအာင္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
ယဥ္ေကႏြယ္
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၂၀၁၈
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္ (၄)ၿမဳိ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း၌ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြ မီးပုိ႔လႊတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ အသုံးျပဳသြားမယ္။ ရခုိင္ေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးမီးလင္းေရးလုပ္လာတာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းပဲ က်န္ပါေတာ႔တယ္။ အဲဒါေၾကာင႔္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပုိ႔လႊတ္ေရး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဓါတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာစုိးႏုိင္ ကေျပာသည္။
 
 
 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုဏ္လပုိင္း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဏၰားကၽြန္း ၊ ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ စသည္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမဳိ႕နယ္ ၄ ၿမဳိ႕နယ္ ၌ ၆၆ ေကဗီြ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
အဆုိပါ ေဒသမ်ား၌ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ခြင္႔ျပဳေငြ က်ပ္ ၄၀၅၀၀၀၀ သန္း ရရွိထားၿပီး က်ပ္ ၃၀၃၅၅ ဒသမ ၃၆ သန္း ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွဆုိသည္။
 
 
 
 
၂၂ မုိင္ ၆ ဖာလုံရွိသည္႔ ပုဏၰားကၽြန္း – ရေသ႔ေတာင္ ဓါတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေနျဖင္႔ ၅၀ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္းႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ရေသ႔ေတာင္၌ ၆၆/ ၁၁ ေကဗီြ၊ ၅ အမ္ဗီြေအ ဓါတ္အားခြဲရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၌ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေနျဖင္႔ ၃၃ ဒသမ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ထုိအျပင္ ရေသ႔ေတာင္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ ဓါတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈအေနျဖင္႔ ၈ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္႔ ဘူးသီးေတာင္ ဓါတ္အားခြဲရုံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအေနျဖင္႔ ၄ ဒသမ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
 
 
ရေသ႔ေတာင္ ဓါတ္အားခြဲရုံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ဓါတ္အားခြဲရုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ဓါတ္အားခြဲရုံကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း ၿပီးစီးေအာင္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
 
ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply