ရာသီဥတုမမွန္သည့္အတြက္ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းနိုင္

0
213
 
 
မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁၊ ၂၀၁၈
 
 
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းနွင့္ ဇန္နဝါရီပထမအပတ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရာသီဥတုမမွန္မႈေၾကာင့္ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းနိုင္ေၾကာင္း ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။
 
 
 
 
 
ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းနွင့္ ဇန္နဝါရီပထမအပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲစင္းငံု ၊ ေျမေတာက္ပဲ ႏွင့္ စားေတာ္ပဲ မ်ား ေရာင္းတန္းမဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။
 
 
 
 
“မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္က ရိတ္သိမ္းခါနီးအခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ ပဲစိမ္းငံုဆို အလံုး မေခ်ာေတာ့ပဲ ခ်ိဳင့္ဝင္သြားတာတို႔ျဖစ္တယ္ ။ ေျမေတာက္ပဲဆို ညိဳ႕မေနေတာ့ပဲ ပန္းေရာင္ဘက္ေရာက္သြားတယ္ ။ စားေတာ္ပဲဆို အစိမ္းေရာင္ေတြ သန္းသြားတယ္ ။ ဒီလိုပ်က္စီးမႈေတြရွိေတာ့ ေတာင္သူေတြနစ္နာတယ္ ။ ဒီနွစ္ပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္ထဲ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာတာက ပစၥည္းအေရအေသြးျဖစ္တယ္ ။ အရည္အေသြး မေကာင္းရင္ ေစ်းေကာင္းမရနိုင္ဘူး ။ ေစ်းေတြက်သြားနိုင္တယ္” ဟု ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္ က ေျပာသည္။
 
 
 
 
ပဲစင္းငံုကို မေကြး ၊ ေခ်ာက္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိုးၿပီး ၊ ေျမေတာက္ပဲႏွင့္ စားေတာ္ပဲ တို႔မွာ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္ေျမာင္း မွ ဗန္းေမာ္အထိ စိုက္ပ်ိုးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
 
 
“ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေစ်းက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အသီးအရည္အေသြးေလ်ာ့က်ရင္ ေစ်းက်သြားမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဝယ္လိုအားေပၚမူတည္ၿပီးလည္း ေစ်းက တက္ခ်င္တက္သြားနိုင္တယ္ ။ မိုးေၾကာင့္ေတာ့ အသီးေတြ အရည္အေသြး က်သြားတယ္”ဟု ပဲကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။
 
 
 
 
ယခုလက္ရွိတြင္ ပဲစင္းငံု တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၉၀၀၀ က်ပ္ထိေစ်းရွိေနၿပီး ကြ်န္းစားေတာ္ပဲ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းရွိေနကာ ေျမေတာက္ပဲမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၁၀၀၀၀ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
နိုင္လင္းဦး
 
 
 
 
မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁၊ ၂၀၁၈
 
 
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းနွင့္ ဇန္နဝါရီပထမအပတ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရာသီဥတုမမွန္မႈေၾကာင့္ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းနိုင္ေၾကာင္း ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။
 
 
 
 
 
ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းနွင့္ ဇန္နဝါရီပထမအပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲစင္းငံု ၊ ေျမေတာက္ပဲ ႏွင့္ စားေတာ္ပဲ မ်ား ေရာင္းတန္းမဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။
 
 
 
 
“မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္က ရိတ္သိမ္းခါနီးအခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ ပဲစိမ္းငံုဆို အလံုး မေခ်ာေတာ့ပဲ ခ်ိဳင့္ဝင္သြားတာတို႔ျဖစ္တယ္ ။ ေျမေတာက္ပဲဆို ညိဳ႕မေနေတာ့ပဲ ပန္းေရာင္ဘက္ေရာက္သြားတယ္ ။ စားေတာ္ပဲဆို အစိမ္းေရာင္ေတြ သန္းသြားတယ္ ။ ဒီလိုပ်က္စီးမႈေတြရွိေတာ့ ေတာင္သူေတြနစ္နာတယ္ ။ ဒီနွစ္ပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္ထဲ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာတာက ပစၥည္းအေရအေသြးျဖစ္တယ္ ။ အရည္အေသြး မေကာင္းရင္ ေစ်းေကာင္းမရနိုင္ဘူး ။ ေစ်းေတြက်သြားနိုင္တယ္” ဟု ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (မႏၱေလးၿမိဳ႕) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္ က ေျပာသည္။
 
 
 
 
ပဲစင္းငံုကို မေကြး ၊ ေခ်ာက္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိုးၿပီး ၊ ေျမေတာက္ပဲႏွင့္ စားေတာ္ပဲ တို႔မွာ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္ေျမာင္း မွ ဗန္းေမာ္အထိ စိုက္ပ်ိုးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
 
 
“ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေစ်းက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အသီးအရည္အေသြးေလ်ာ့က်ရင္ ေစ်းက်သြားမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဝယ္လိုအားေပၚမူတည္ၿပီးလည္း ေစ်းက တက္ခ်င္တက္သြားနိုင္တယ္ ။ မိုးေၾကာင့္ေတာ့ အသီးေတြ အရည္အေသြး က်သြားတယ္”ဟု ပဲကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။
 
 
 
 
ယခုလက္ရွိတြင္ ပဲစင္းငံု တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၉၀၀၀ က်ပ္ထိေစ်းရွိေနၿပီး ကြ်န္းစားေတာ္ပဲ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းရွိေနကာ ေျမေတာက္ပဲမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၁၀၀၀၀ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply