၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္ေရး ေတာင္သာမွ ႏြားထိုးႀကီးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
133

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ဘရက္ နံနက္ပိုင္းက ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္သာၿမိဳ႕မွ ႏြားထိုးႀကီး သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ကို စတင္ခဲ့သည္ ။

ယင္းလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုရားလွ၊ ဖက္ေတာ၊ ဆည္ကုန္း၊ ထေနာင္းတိုင္၊ ႏြားျပင္း၊ နန္းျမင့္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအျပင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕ေပၚ(၆)ရပ္ကြက္ ေဒသခံျပည္သူ(၅၀)ေက်ာ္က ပါဝင္၍ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမျဖစ္ခင္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ျပည့္မီတဲ့ လူသားအခြင့္အေရးေတြျပည့္မီတဲ့ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြပါတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္ ။ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပည့္ဝတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖည့္စြက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုလိုေတာင္းဆိုတာပါ။´´ ဟု ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပသူ ကိုတင့္လြင္ေ႒း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵမပါသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“ဧရာဝတီဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အသည္းနွလံုးပါ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီဧရာဝတီကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္မယ့္ ျမစ္ဆံုစစ္မံကိန္းဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါပဲလုပ္တဲ့အတြက္ အခုလို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမွာ ပါဝင္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ပါဝင္သူ မမိုးမိုးျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပမႈကို ယခင္က ေတာင္သာမွ မႏၲေလးအထိ ခ်ီတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအမိန္႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရသည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အဆံုးထိ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ဘရက္ နံနက္ပိုင္းက ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္သာၿမိဳ႕မွ ႏြားထိုးႀကီး သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ကို စတင္ခဲ့သည္ ။

ယင္းလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုရားလွ၊ ဖက္ေတာ၊ ဆည္ကုန္း၊ ထေနာင္းတိုင္၊ ႏြားျပင္း၊ နန္းျမင့္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအျပင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕ေပၚ(၆)ရပ္ကြက္ ေဒသခံျပည္သူ(၅၀)ေက်ာ္က ပါဝင္၍ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမျဖစ္ခင္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ျပည့္မီတဲ့ လူသားအခြင့္အေရးေတြျပည့္မီတဲ့ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြပါတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္ ။ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပည့္ဝတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖည့္စြက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုလိုေတာင္းဆိုတာပါ။´´ ဟု ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပသူ ကိုတင့္လြင္ေ႒း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵမပါသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ရပ္တန္႔ေပးေရးအတြက္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

“ဧရာဝတီဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အသည္းနွလံုးပါ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီဧရာဝတီကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္မယ့္ ျမစ္ဆံုစစ္မံကိန္းဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါပဲလုပ္တဲ့အတြက္ အခုလို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမွာ ပါဝင္တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ပါဝင္သူ မမိုးမိုးျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပမႈကို ယခင္က ေတာင္သာမွ မႏၲေလးအထိ ခ်ီတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအမိန္႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရသည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္အဆံုးထိ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply