ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကီမ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

0
201

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အားဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ကို ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ဇဗၺဴသီရိေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယလႊတ္ေတာ္နာယက မွ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ကိစၥမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ပါတီစံုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အားဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ကို ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ဇဗၺဴသီရိေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယလႊတ္ေတာ္နာယက မွ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ကိစၥမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ပါတီစံုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Leave a Reply