“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုမ်ား မ်ားလာေအာင္လုပ္ရင္းကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တန္ဖိုးနိမ့့္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္”

0
206

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး

(႐ုပ္/သံ)
႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး

(႐ုပ္/သံ)
႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္
ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply