နႏၵမာလာခင္ပြန္းေဟာင္း၏ ေရွ႕ေနပါဝါ႐ုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ အမႈမစစ္ေဆးျဖစ္

0
202

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ကိုလူသစ္

ေငြက်ပ္သိန္း ၁၆၀၀လိမ္လည္မႈျဖင့္ ေဒၚနႏၵလာ (ခ) ထန္နီဝင္းျပည့္ ႏွင့္ ခင္ပြန္းေဟာင္းဦးေနဝင္းႏိုင္ တို႔ကို တရားစြဲဆိုထားမႈ၏ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ဦးေနဝင္းႏိုင္ ဘက္မွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ဘအက်ိဳေဆာင္ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးက ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕ေနပါဝါမ်ားရုပ္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အမႈကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားလို ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

”ဟိုတစ္ခါတုန္းကက်ေတာ့ တက္သြားတယ္။ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ အေၾကာင္းျပၿပီး ေနမေကာင္းလို႔ဆိုၿပီးထြက္သြား တယ္။ အခုတတိယအႀကိမ္က်ေတာ့လဲ ေရွ႕ေနပါဝါရုပ္ သြားတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမႈစစ္ဖို႔အဆင့္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ရုံးခ်ိန္း သုံးႀကိမ္ေျမာက္သည့္တိုင္ အမႈစစ္ေဆးရန္ၾကန္႕ၾကာေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈကိုအျမန္ဆုံးစစ္ေဆးၿပီးစီးေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”အာမခံပ်က္ကြက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေတာ့တရားရုံးကိုတင္ျပတာမရွိပါဘူး။အလိမ္ခံရတဲ့အမႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးျမန္ျမန္စစ္ေဆးစီရင္ေစခ်င္တာ။အခုလို ဟိုအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔အခ်ိန္ၾကာေနတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟုဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ရုံးခ်ိန္း၌ ေဒၚနႏၵမာလာဘက္မွ ယခင္ရုံးခ်ိန္မ်ားတြင္ေလွ်ာက္ ထားသည့္ အာမခံေလွ်ာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအမႈရုံးခ်ိန္း သုံးႀကိမ္ေျမာက္သည့္တိုင္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈျပည့္စုံးျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္တရားရုံးက လာမည့္ရုံးခ်ိန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခ့ဲၿပီး ယင္းရုံးခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တရားခံ ၂ျဖစ္သူ ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္၏ ေရွ႕ေနပါဝါတင္ရန္ တရားသူႀကီးက ညြန္႔ၾကားထားၿပီး ေရွ႕ေနပါဝါတင္မႈႏွင့္အတူအမႈကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅
ကိုလူသစ္

ေငြက်ပ္သိန္း ၁၆၀၀လိမ္လည္မႈျဖင့္ ေဒၚနႏၵလာ (ခ) ထန္နီဝင္းျပည့္ ႏွင့္ ခင္ပြန္းေဟာင္းဦးေနဝင္းႏိုင္ တို႔ကို တရားစြဲဆိုထားမႈ၏ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ဦးေနဝင္းႏိုင္ ဘက္မွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ဘအက်ိဳေဆာင္ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးက ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕ေနပါဝါမ်ားရုပ္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အမႈကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားလို ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

”ဟိုတစ္ခါတုန္းကက်ေတာ့ တက္သြားတယ္။ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ အေၾကာင္းျပၿပီး ေနမေကာင္းလို႔ဆိုၿပီးထြက္သြား တယ္။ အခုတတိယအႀကိမ္က်ေတာ့လဲ ေရွ႕ေနပါဝါရုပ္ သြားတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမႈစစ္ဖို႔အဆင့္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ရုံးခ်ိန္း သုံးႀကိမ္ေျမာက္သည့္တိုင္ အမႈစစ္ေဆးရန္ၾကန္႕ၾကာေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈကိုအျမန္ဆုံးစစ္ေဆးၿပီးစီးေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”အာမခံပ်က္ကြက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေတာ့တရားရုံးကိုတင္ျပတာမရွိပါဘူး။အလိမ္ခံရတဲ့အမႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးျမန္ျမန္စစ္ေဆးစီရင္ေစခ်င္တာ။အခုလို ဟိုအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔အခ်ိန္ၾကာေနတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟုဦးေနမ်ိဳးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ရုံးခ်ိန္း၌ ေဒၚနႏၵမာလာဘက္မွ ယခင္ရုံးခ်ိန္မ်ားတြင္ေလွ်ာက္ ထားသည့္ အာမခံေလွ်ာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအမႈရုံးခ်ိန္း သုံးႀကိမ္ေျမာက္သည့္တိုင္ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈျပည့္စုံးျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္တရားရုံးက လာမည့္ရုံးခ်ိန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခ့ဲၿပီး ယင္းရုံးခ်ိန္းတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တရားခံ ၂ျဖစ္သူ ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္၏ ေရွ႕ေနပါဝါတင္ရန္ တရားသူႀကီးက ညြန္႔ၾကားထားၿပီး ေရွ႕ေနပါဝါတင္မႈႏွင့္အတူအမႈကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply