အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အစိုးရႏွင့္ EAOs အၾကား နားလည္မႈမတူညီ

0
179


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

အစိုးရႏွင့္NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားEAOs အၾကား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရွိ လာရေၾကာင္းကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူးတူးေစးဖိုးကေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အပစ္ရပ္ ၈ဖဲြ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ PPST၏ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစည္းအေ၀းေခၚယူရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကိုဦးတည္ၿပီးျပင္ဆင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲကၽြန္ေတာ္တို႔EAOs ေတြနားလည္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြအေပၚနားလည္ထားမႈနဲ႔ အစိုးရ ဘက္က နားလည္ထားတာေတြ မတူညီဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟုေစာမူးတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ၾကာလက္နက္ကိုင္စဲြတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သံသယမ်ားက အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလုပ္ေဆာင္ သည့္အခါ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး NCA၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုနားလည္မႈမရွိေသးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္NCAရဲ႕မူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံကေနအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔လိုေၾကာင္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ NCAကို အေျခခံတဲ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းေၾကာင္းကိုသြားဖို႔ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွာ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholderေတြအားလံုးပါ၀င္ၿပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္ၾကဖို႔သေဘာတူညီၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းလို႔ ဆိုတဲ့ အေျခခံကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္၏ေက်ာ႐ိုးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအတြက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ၁၄ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ကဦးေဆာင္၍ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို တပ္မေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့ၿပီးေနာက္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ေခတၱေရႊ႕ဆိုင္းထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

အစိုးရႏွင့္NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားEAOs အၾကား အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရွိ လာရေၾကာင္းကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူးတူးေစးဖိုးကေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အပစ္ရပ္ ၈ဖဲြ႕၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ PPST၏ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစည္းအေ၀းေခၚယူရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကိုဦးတည္ၿပီးျပင္ဆင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲကၽြန္ေတာ္တို႔EAOs ေတြနားလည္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြအေပၚနားလည္ထားမႈနဲ႔ အစိုးရ ဘက္က နားလည္ထားတာေတြ မတူညီဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟုေစာမူးတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ၾကာလက္နက္ကိုင္စဲြတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သံသယမ်ားက အျမစ္တြယ္ေနၿပီး ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလုပ္ေဆာင္ သည့္အခါ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး NCA၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုနားလည္မႈမရွိေသးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္NCAရဲ႕မူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံကေနအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔လိုေၾကာင္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ NCAကို အေျခခံတဲ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ လမ္းေၾကာင္းကိုသြားဖို႔ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြမွာ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholderေတြအားလံုးပါ၀င္ၿပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အားလံုး ပါ၀င္ၾကဖို႔သေဘာတူညီၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းလို႔ ဆိုတဲ့ အေျခခံကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္၏ေက်ာ႐ိုးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအတြက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ၁၄ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ကဦးေဆာင္၍ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို တပ္မေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့ၿပီးေနာက္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ေခတၱေရႊ႕ဆိုင္းထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply