ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အား ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါ၀င္မႈေပးျခင္းသည္ “မွ်တရဲ႕လား”ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

0
124

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါ၀င္မႈေပးျခင္းသည္ “မွ်တရဲ႕လား”ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့အခါ ၈ ေယာက္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ ယခင္တုန္းက ၁၀၉ ဦးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၅ ဦးပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာေတာင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါၿပီးေတာ့ အခု ေကာ္မတီမွာ ၈ ဦးနဲ႔ ၁၇ ရာခိုင္နႈန္းပဲေပးတယ္ဆိုတာ မွ်တရဲ႕လား”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို Fair ျဖစ္ေအာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။၁၀၉ ဦးနဲ႔ပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔ ၊၂၀၀ နဲ႔ ပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဖို႔လိုပါတယ္။ဒါလည္းစဥ္းစားေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးနွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး အား အဖြဲ႔၀င္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္နိုင္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ယခင္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၁၀၉ ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂ နွစ္နွင့္ ၂ လၾကာခဲ့သည့္ အတြက္ ယခု ၄၅ ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ယခင္က ထက္ ပိုၾကာသြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပါတီငယ္ေလးေတြကို ၁ ေယာက္အစား ၂ ေယာက္ပါရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ၂ ေယာက္ပါမဲ့လူ က ၄ ေယာက္ပါရင္ မေကာင္းဘူးလား။ အရင္လို ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းလို႔ေရာ ဘာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္မွာလည္းျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပိုမ်ားလာေလေလ ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ားၿပိးေတာ့ ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ All Inclusive ဆိုတာ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ကို ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌကို ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္းထားရွိျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လား ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္လည္းၾကည့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတင္မည္ဆိုပါကလည္း တင္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည္ဆိုပါက သေဘာသဘာ၀မက်ဘူးဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ၊ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိသည့္ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၊ လူမ်ားတာနဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ နို္င္သြားမႈကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အမ်ားႀကီိးမွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းပါ၀င္နိုင္ေရးေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးမွ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမပါရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းရရမယ္ဆိုတာက ဒါ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလို ရွိေပမဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာက်ေတာ့ အဲ့ဒီအတိုင္းပါရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စုၾကံံခိုင္ေရးပါတီ၊ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ က ျပည္သူ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ၃၈၅ ေယာက္ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မွလည္း ၁၉ ဦးသာပါ၀င္သည့္အတြက္ သခ်ၤာနည္းလမ္းအရ တြက္ခ်က္မႈသည္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အားလံုးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မိမိမွတ္သားထားရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်င္းသင့္လို႔ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဒုတိယနာယကကိုမိမိအေနနဲ႔ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ မိမိရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ နာယက ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ တာ၀န္ေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ဒီကိစၥကိုလည္း မိမိတို႔ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အလားတူ ေစာေစာက ဒီမွာေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို မွတ္သားစရာေတြရွိပါတယ္။ အားလံုးဒီလိုေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ဒီမွာ အဆံုးသတ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းနို္င္ေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကိီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကိးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါ၀င္မႈေပးျခင္းသည္ “မွ်တရဲ႕လား”ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့အခါ ၈ ေယာက္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ ယခင္တုန္းက ၁၀၉ ဦးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၅ ဦးပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာေတာင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါၿပီးေတာ့ အခု ေကာ္မတီမွာ ၈ ဦးနဲ႔ ၁၇ ရာခိုင္နႈန္းပဲေပးတယ္ဆိုတာ မွ်တရဲ႕လား”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို Fair ျဖစ္ေအာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။၁၀၉ ဦးနဲ႔ပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔ ၊၂၀၀ နဲ႔ ပဲဖြဲ႔ဖြဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဖို႔လိုပါတယ္။ဒါလည္းစဥ္းစားေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးနွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး အား အဖြဲ႔၀င္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္နိုင္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ယခင္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၁၀၉ ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂ နွစ္နွင့္ ၂ လၾကာခဲ့သည့္ အတြက္ ယခု ၄၅ ဦးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ယခင္က ထက္ ပိုၾကာသြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပါတီငယ္ေလးေတြကို ၁ ေယာက္အစား ၂ ေယာက္ပါရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ၂ ေယာက္ပါမဲ့လူ က ၄ ေယာက္ပါရင္ မေကာင္းဘူးလား။ အရင္လို ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းလို႔ေရာ ဘာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္မွာလည္းျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပိုမ်ားလာေလေလ ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ားၿပိးေတာ့ ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ All Inclusive ဆိုတာ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ကို ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌကို ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္းထားရွိျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လား ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္လည္းၾကည့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတင္မည္ဆိုပါကလည္း တင္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည္ဆိုပါက သေဘာသဘာ၀မက်ဘူးဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ၊ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိသည့္ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၊ လူမ်ားတာနဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ နို္င္သြားမႈကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အမ်ားႀကီိးမွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းပါ၀င္နိုင္ေရးေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးမွ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားမပါရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းရရမယ္ဆိုတာက ဒါ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလို ရွိေပမဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာက်ေတာ့ အဲ့ဒီအတိုင္းပါရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စုၾကံံခိုင္ေရးပါတီ၊ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ က ျပည္သူ႔မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ၃၈၅ ေယာက္ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မွလည္း ၁၉ ဦးသာပါ၀င္သည့္အတြက္ သခ်ၤာနည္းလမ္းအရ တြက္ခ်က္မႈသည္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အားလံုးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မိမိမွတ္သားထားရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်င္းသင့္လို႔ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဒုတိယနာယကကိုမိမိအေနနဲ႔ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ မိမိရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ နာယက ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ တာ၀န္ေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ဒီကိစၥကိုလည္း မိမိတို႔ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အလားတူ ေစာေစာက ဒီမွာေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကို မွတ္သားစရာေတြရွိပါတယ္။ အားလံုးဒီလိုေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ဒီမွာ အဆံုးသတ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႔စည္းနို္င္ေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကိီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကိးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply