၆၆ လမ္းက်ံဳးေဘးပလက္ေဖာင္းအဆင္ျမွင့္တင္ျခင္း သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္

0
126

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္း က်ံဳးေဘးရွိ ပလပ္ေဖာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ၁၉ လမ္းေျမာက္ဖက္ျခမ္း အေျခခံကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ အပူဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေႂကြျပားမ်ားခင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုလက္ရွိေတာ့ အလွဴရွင္ က လူအင္အားေတြ ထပ္ျဖည့္ၿပီး အျမန္ဆံုးၿပီးေအာင္လုပ္ေနပါတယ္ ။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ က်ံဳ႕တာ ႂကြတာေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး ေႂကြျပားခင္းဖို႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

၆၆ လမ္း က်ံဳးအေရွ႕ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပလက္ေဖာင္းဒီဇိုင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵသေဘာထားေကာက္ယူ၍ ရရွိလာသည့္ ဆႏၵသေဘာထားအတိုင္း စတီးႀကိဳး အကာရံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧဒင္ကုမၸဏီ က အကုန္အက်ခံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

က်ံဳးေတာင္ဘက္ လက္ရန္းနွင့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၊ ေနာက္ဘက္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အကုန္အက်ခံက မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီေကာ္မတီ က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုမန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

က်ံဳးေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ားမွာ အက္ကြဲေနၿပီး ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကတည္းက ကာရံထားသည့္ လက္ရန္းမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ ျပဳတ္ထြက္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၄ ခုနွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေပၚယံ အလွအုပ္မ်ားမွ လြဲၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္း က်ံဳးေဘးရွိ ပလပ္ေဖာင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ၁၉ လမ္းေျမာက္ဖက္ျခမ္း အေျခခံကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ အပူဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေႂကြျပားမ်ားခင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုလက္ရွိေတာ့ အလွဴရွင္ က လူအင္အားေတြ ထပ္ျဖည့္ၿပီး အျမန္ဆံုးၿပီးေအာင္လုပ္ေနပါတယ္ ။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ က်ံဳ႕တာ ႂကြတာေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး ေႂကြျပားခင္းဖို႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

၆၆ လမ္း က်ံဳးအေရွ႕ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပလက္ေဖာင္းဒီဇိုင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵသေဘာထားေကာက္ယူ၍ ရရွိလာသည့္ ဆႏၵသေဘာထားအတိုင္း စတီးႀကိဳး အကာရံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဧဒင္ကုမၸဏီ က အကုန္အက်ခံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

က်ံဳးေတာင္ဘက္ လက္ရန္းနွင့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၊ ေနာက္ဘက္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အကုန္အက်ခံက မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီေကာ္မတီ က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုမန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

က်ံဳးေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ားမွာ အက္ကြဲေနၿပီး ၂၀၀၆ ခုနွစ္ကတည္းက ကာရံထားသည့္ လက္ရန္းမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ ျပဳတ္ထြက္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၄ ခုနွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေပၚယံ အလွအုပ္မ်ားမွ လြဲၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply