ကပစ ၄ ဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ အစားထုိး ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေန

0
527

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္ကုန္းၿမဳိ႕၊ ကံႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကပ္ေျပးေက်းရြာရွိ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္ စက္ရုံအမွတ္ ၄ (ကပစ ၄ ) ပုိင္ ဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သည္႔ တဲအိမ္ ၂၈ခုအတြက္ ေျမေနရာ အစားထုိးျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင္႔က ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီၿမိဳ႔နယ္၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေေရး ခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ညႈိိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဘယ္လိုျပန္လည္ ကုစားေပးမလဲဆိုၿပီး တိုင္ပင္ၾကၿပီး သူတို႔ကို အိမ္ေနရာ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အဓိက ထားေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါတယ္။ ဒီအိမ္ေတြကိုစာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခါမွာ ၂၈ လံုးထြက္တယ္။ ဒီ ၂၈ လံုးအတြက္ ေပ၄၀ / ၆၀ အကြက္ ကို ယာယီအကြက္ ခ်ထားပါ တယ္။ သူတို႔ကို အခု ေနရာခ်ထားေပးဖို႕စီစဥ္ေနပါတယ္” ဦးေက်ာ္တင့္ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေနအိမ္မိသားစုမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေသာက္သံုးေရ ၊ ဆီ၊ဆား အခ်ဳိမႈန္႕ ၊ ကုလားပဲ စသည္မ်ား ၊ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၀ ခုနွစ္တုန္းက စသိမ္းခဲ့တာ ယာေျမ တစ္ဧက ကို ၂ သိန္းခြဲ ၊ လယ္ေျမက တစ္ဧက ကို ၃ သိန္းခြဲ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵ မပါပဲေပးခဲ့ပါတယ္။ မယူလည္းသိမ္းမယ္ဆိုၿပီးေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဖယ္ရွားေပးပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆိုၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ နဲ႕တရားစြဲပါတယ္။ သံုးလျပည့္ေတာ့ အခု ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္တယ္။ အခုက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းအေနာက္ဘက္ေဘးမွာ ေနထိုင္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

ကပစ ၄ ေျမဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈေၾကာင္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳုလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕မွာ ကံႀကီးရြာ အေရွ႕ဘက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ဦးေက်ာ္တင့္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္ကုန္းၿမဳိ႕၊ ကံႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကပ္ေျပးေက်းရြာရွိ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္ စက္ရုံအမွတ္ ၄ (ကပစ ၄ ) ပုိင္ ဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သည္႔ တဲအိမ္ ၂၈ခုအတြက္ ေျမေနရာ အစားထုိးျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင္႔က ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီၿမိဳ႔နယ္၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေေရး ခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ညႈိိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဘယ္လိုျပန္လည္ ကုစားေပးမလဲဆိုၿပီး တိုင္ပင္ၾကၿပီး သူတို႔ကို အိမ္ေနရာ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အဓိက ထားေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါတယ္။ ဒီအိမ္ေတြကိုစာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခါမွာ ၂၈ လံုးထြက္တယ္။ ဒီ ၂၈ လံုးအတြက္ ေပ၄၀ / ၆၀ အကြက္ ကို ယာယီအကြက္ ခ်ထားပါ တယ္။ သူတို႔ကို အခု ေနရာခ်ထားေပးဖို႕စီစဥ္ေနပါတယ္” ဦးေက်ာ္တင့္ ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေနအိမ္မိသားစုမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေသာက္သံုးေရ ၊ ဆီ၊ဆား အခ်ဳိမႈန္႕ ၊ ကုလားပဲ စသည္မ်ား ၊ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၀ ခုနွစ္တုန္းက စသိမ္းခဲ့တာ ယာေျမ တစ္ဧက ကို ၂ သိန္းခြဲ ၊ လယ္ေျမက တစ္ဧက ကို ၃ သိန္းခြဲ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵ မပါပဲေပးခဲ့ပါတယ္။ မယူလည္းသိမ္းမယ္ဆိုၿပီးေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဖယ္ရွားေပးပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆိုၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ နဲ႕တရားစြဲပါတယ္။ သံုးလျပည့္ေတာ့ အခု ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္တယ္။ အခုက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းအေနာက္ဘက္ေဘးမွာ ေနထိုင္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

ကပစ ၄ ေျမဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈေၾကာင္႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳုလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕မွာ ကံႀကီးရြာ အေရွ႕ဘက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ဦးေက်ာ္တင့္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

Leave a Reply