ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး ျပည္သူမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို အေျခခံစဥ္းစားသင့္ ဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

0
69

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။

ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က ျပည္သူ႔ပါတီ ပဲခူးတိုင္းရံုးဖြင့္ပြဲသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႀကီးက မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလို႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေန႔စဥ္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ဘယ္ေလာက္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တေလွ်ာက္လုံးေတာင္းဆိုခဲ့တာ။ လက္မွတ္ငါးသန္းေက်ာ္ရတဲ့အထိလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဟာ တစ္ကယ္ရလဒ္ထြက္တဲ့ တစ္ကယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ မည္သို႔နည္းလမ္းရွာမလဲဆိုသည္ကို အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ၎က သုံးသတ္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရန္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀၁ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲ ျဖင့္ အဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွကိုယ္စားလွယမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇။

ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးကို အေျခခံ၍ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က ျပည္သူ႔ပါတီ ပဲခူးတိုင္းရံုးဖြင့္ပြဲသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႀကီးက မီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလို႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေန႔စဥ္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ဘယ္ေလာက္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚစဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တေလွ်ာက္လုံးေတာင္းဆိုခဲ့တာ။ လက္မွတ္ငါးသန္းေက်ာ္ရတဲ့အထိလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဟာ တစ္ကယ္ရလဒ္ထြက္တဲ့ တစ္ကယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ မည္သို႔နည္းလမ္းရွာမလဲဆိုသည္ကို အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ၎က သုံးသတ္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရန္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀၁ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲ ျဖင့္ အဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုမွကိုယ္စားလွယမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

Leave a Reply