ဆႏၵျပ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးအား ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

0
114

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

အလုပ္သမားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္သည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၀) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ အခန္း (၅) ပုဒ္မ (၁၀) ပုဒ္မခြဲ (ဋ) အရ မႏၲေလးခရိုင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ က ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အပိုဒ္ (၃၁) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ၊ အပိုဒ္ (၃၈) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တင္ျပမႈတြင္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါက လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း နွင့္ အပိုဒ္ (၆၄) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေဟာေျပာသူ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မႏၲေလးမွတ္ပံုတင္ (သို႔မဟုတ္) မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ အျခားေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အမႈဖြင့္တဲ့အခါ ေတြ႕ရတာ အခ်က္ (၂) ခ်က္ေတြ႕တယ္ ။ ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူက မႏၲေလးခရိုင္ထဲမွာေနထိုင္သူမဟုတ္လို႔ဆိုၿပီးပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက မႏၲေလးခရိုင္အတြင္းျဖစ္တာလည္းမဟုတ္ဘူး လို႔ သံုးႏႈန္းသြားတာရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံညႊန္းနဲ႔လည္းမညီဘူး ။ ဒီမိုကေရစီကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီကို စိန္ေခၚတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုလို႔ရင္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေဝဖန္ခံရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုသက္ႏွင္းေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနလင္းေအာင္ ၊ ဦးေသာင္းညႊန္႔ ၊ ေဒၚစိုးနႏၵာျမင့္ ၊ ေဒၚၿဖိဳးစႏၵာစိုး၊ ဦးတင့္ရွိန္စိုး၊ ကိုသက္ႏွင္းေအာင္ ၊ ကိုသူရ ၊ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (ခ) ေဒၚစုစုႏိုင္ တို႔အား တရားစြဲဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းဆႏၵျပမႈကို အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားတရားရံုးမ်ားေပၚေပါက္ေရး ၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းေရး ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္သမားအျငင္းပြာမႈ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားအား ကန္႔သတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္သားမ်ား ဥပေဒအကာအကြယ္ရရွိေရး ၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ILO စံႏႈန္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေရး ၊ ILO ျပဌာန္းခ်က္ (၉၈) အား အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေရး ၊မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ေပးေရး စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈
ႏိုင္လင္းဦး

အလုပ္သမားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္သည့္အခါ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၀) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ အခန္း (၅) ပုဒ္မ (၁၀) ပုဒ္မခြဲ (ဋ) အရ မႏၲေလးခရိုင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ က ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အပိုဒ္ (၃၁) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ၊ အပိုဒ္ (၃၈) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တင္ျပမႈတြင္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါက လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း နွင့္ အပိုဒ္ (၆၄) ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေဟာေျပာသူ ဦးေဆာင္က်င္းပသူ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မႏၲေလးမွတ္ပံုတင္ (သို႔မဟုတ္) မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ အျခားေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳဟု ေဖာ္ျပခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အမႈဖြင့္တဲ့အခါ ေတြ႕ရတာ အခ်က္ (၂) ခ်က္ေတြ႕တယ္ ။ ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူက မႏၲေလးခရိုင္ထဲမွာေနထိုင္သူမဟုတ္လို႔ဆိုၿပီးပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက မႏၲေလးခရိုင္အတြင္းျဖစ္တာလည္းမဟုတ္ဘူး လို႔ သံုးႏႈန္းသြားတာရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံညႊန္းနဲ႔လည္းမညီဘူး ။ ဒီမိုကေရစီကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီကို စိန္ေခၚတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုလို႔ရင္ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေဝဖန္ခံရမွာျဖစ္တယ္။´´ ဟု အမႈဖြင့္ခံထားရသူ ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုသက္ႏွင္းေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ (၈) ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနလင္းေအာင္ ၊ ဦးေသာင္းညႊန္႔ ၊ ေဒၚစိုးနႏၵာျမင့္ ၊ ေဒၚၿဖိဳးစႏၵာစိုး၊ ဦးတင့္ရွိန္စိုး၊ ကိုသက္ႏွင္းေအာင္ ၊ ကိုသူရ ၊ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (ခ) ေဒၚစုစုႏိုင္ တို႔အား တရားစြဲဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းဆႏၵျပမႈကို အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားတရားရံုးမ်ားေပၚေပါက္ေရး ၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းေရး ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္သမားအျငင္းပြာမႈ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားအား ကန္႔သတ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္သားမ်ား ဥပေဒအကာအကြယ္ရရွိေရး ၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ILO စံႏႈန္းနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေရး ၊ ILO ျပဌာန္းခ်က္ (၉၈) အား အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေရး ၊မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ေပးေရး စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply