“မလိ္မ့္တပတ္ လုပ္ေနတာမ်ားေနၿပီ” ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

0
564

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္၏ ေျပာၾကားမႈေပၚ မယံုရေတာ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြအတိုင္းလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ဖက္ က ငါတို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြးနို္င္မွာပဲ ဆိုၿပီး ပံုစံ မ်ိဳး နဲ႔နည္းနည္းတြန္းတြန္းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္သြားတာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။အခုဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နာယက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါအတိုင္းျပဌာန္း ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မယံုရေတာ့ ဘူး အခုပဲ မလိ္မ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လုပ္ေနတာမ်ားေနၿပီ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုေတာ့လည္း ပါ၀င္နိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုနွစ္) ျပင္ဆင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားမႈအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ကူးရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ဥပေဒအားေက်ာ္လြန္၍ မလိ္မ့္တပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ နိုင္ငံအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္္္းပါ၀င္နို္င္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနမႈသည္ အေျခခံဥပေဒပါ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ဒါေတာ့ မူလကတည္းက ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္းပဲ ၂၅% ပါဖို႕ သင့္တယ္လို႔ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။အခုလုပ္ေနတာေလးေတြက မလိမ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လုပ္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႔ကိစၥေတြက ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လို႔ ရေကာင္းတဲ့ ဥစၥာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔က တပ္မေတာ္က ပါတီက မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ % ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံ မဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္းပံု အျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဒီထဲမွာပါေနတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေလာက္အစုအဖြဲ႔မ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ယူ ဆြဲထားတဲ့ ကိစၥႀကိီးဟာ ဒါကို ဒီဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံရဲ႕ မူလ အနွစ္သာရ ယိုင္နဲ႔ မသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင္ရမဲ့ တာ၀န္ရွိပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား လိုသလို ပံုစံေျပာင္း၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက နို္င္ငံ၏အေျခအေနသည္ ယိုင္နဲ႔ သြားနို္င္ေၾကာင္း၊ထို႔ အတူ ရပ္တည္ခ်က္ မွားသြားသည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စစ္တလင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာနို္င္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နို္င္ငံကလည္း ဘာပဲေျပာေျပာအေရးႀကီးတ့ဲေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ကိုယ္က ရပ္တည္တာမွားသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကိုယ့္ နို္င္ငံ က စစ္တလင္းျဖစ္ေကာင္းလည္းျဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ဒါေတြကို သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ မယ္ဆိုတာလည္း သူ႔ရဲ႕ မူလ အနွစ္သာရ သေဘာထားေတြ ယိုင္လဲ့မသြားေအာင္ လို႔ ေသခ်ာေလးဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အား ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားသည့္ အတြက္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က “ေျပာခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ အခ်ိန္ေပးသင့္တယ္။အခုဟာ က အခုပဲ ဖတ္ျပတယ္။ အခုပဲ အတည္ျပဳတယ္ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘာမွ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ေျပာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဒီမိုကေရစီ ပဲ အခုလက္ရွိကေတာ့ ငါတို႔ လုပ္ခုိင္းသလို လုပ္မယ္ကြာ မင္းတို႔ အဲ့ဒါ သေဘာမတူဘူးလား။ ဒါပဲ ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတာ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အခ်ိဳးအစားအရ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ၈ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလမွ ၁ ဦးနွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကမွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္း မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက မွ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးနွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒါပံု မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဌး၀င္းေအာင္(ခ) ဦးျပံဳးခ်ိဳတို႔မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ရပိ္ုင္ခြင့္၊သက္တမ္း၊တာ၀န္မ်ားကို အပိုဒ္ ၅ ပိုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအစီရင္ခံစာအား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ တူညီမႈမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညန္႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္နို္င္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏အမည္စာရင္းေတာင္းခံရာ တြင္ ေကာ္မတီ၏အင္အားပါ၀င္မႈ ၊အခ်ိဳးတို႔ အတည္မျပဳနိုင္ေသးသည့္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ အမည္ စာရင္းေပးသြင္းထား မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမည္စာရင္း ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က “ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တပ္မေတာ္မသားကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမည္စာရင္း မေပးေသးပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က အမည္စာရင္းမေပးေသးပါဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က စၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပန္စဥ္းစားပါအံုး။တာ၀န္အမည္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔၂ စုဖြဲ႔မႈနဲ႔ ၄၅ ေယာက္ဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားပါအံု း အခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈကို ျပန္စဥ္းစားပါအံုးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ မွ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြ ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ မွ ေဆာင္ရြက္အံုးမလားဆိုၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ က ေစာင့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေကာ္မတီတြြြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းနို္င္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwavenews #မလိမ့္တပတ္ #တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ #ပဥၥမလိႈင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္၏ ေျပာၾကားမႈေပၚ မယံုရေတာ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္မွ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြအတိုင္းလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ဖက္ က ငါတို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြးနို္င္မွာပဲ ဆိုၿပီး ပံုစံ မ်ိဳး နဲ႔နည္းနည္းတြန္းတြန္းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္သြားတာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။အခုဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နာယက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါအတိုင္းျပဌာန္း ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မယံုရေတာ့ ဘူး အခုပဲ မလိ္မ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လုပ္ေနတာမ်ားေနၿပီ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုေတာ့လည္း ပါ၀င္နိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုနွစ္) ျပင္ဆင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားမႈအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ကူးရွိၿပီးသားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပဲ ဥပေဒအားေက်ာ္လြန္၍ မလိ္မ့္တပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ နိုင္ငံအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္္္းပါ၀င္နို္င္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနမႈသည္ အေျခခံဥပေဒပါ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ဒါေတာ့ မူလကတည္းက ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္းပဲ ၂၅% ပါဖို႕ သင့္တယ္လို႔ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။အခုလုပ္ေနတာေလးေတြက မလိမ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လုပ္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႔ကိစၥေတြက ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ လုပ္လို႔ ရေကာင္းတဲ့ ဥစၥာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔က တပ္မေတာ္က ပါတီက မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ % ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံ မဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္းပံု အျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဒီထဲမွာပါေနတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေလာက္အစုအဖြဲ႔မ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ယူ ဆြဲထားတဲ့ ကိစၥႀကိီးဟာ ဒါကို ဒီဖြဲ႔စညး္ပံု အေျခခံရဲ႕ မူလ အနွစ္သာရ ယိုင္နဲ႔ မသြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင္ရမဲ့ တာ၀န္ရွိပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား လိုသလို ပံုစံေျပာင္း၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက နို္င္ငံ၏အေျခအေနသည္ ယိုင္နဲ႔ သြားနို္င္ေၾကာင္း၊ထို႔ အတူ ရပ္တည္ခ်က္ မွားသြားသည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စစ္တလင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာနို္င္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နို္င္ငံကလည္း ဘာပဲေျပာေျပာအေရးႀကီးတ့ဲေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ကိုယ္က ရပ္တည္တာမွားသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကိုယ့္ နို္င္ငံ က စစ္တလင္းျဖစ္ေကာင္းလည္းျဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ဒါေတြကို သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ မယ္ဆိုတာလည္း သူ႔ရဲ႕ မူလ အနွစ္သာရ သေဘာထားေတြ ယိုင္လဲ့မသြားေအာင္ လို႔ ေသခ်ာေလးဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အား ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားသည့္ အတြက္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က “ေျပာခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ အခ်ိန္ေပးသင့္တယ္။အခုဟာ က အခုပဲ ဖတ္ျပတယ္။ အခုပဲ အတည္ျပဳတယ္ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘာမွ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ေျပာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဒီမိုကေရစီ ပဲ အခုလက္ရွိကေတာ့ ငါတို႔ လုပ္ခုိင္းသလို လုပ္မယ္ကြာ မင္းတို႔ အဲ့ဒါ သေဘာမတူဘူးလား။ ဒါပဲ ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတာ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အခ်ိဳးအစားအရ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ၈ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလမွ ၁ ဦးနွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကမွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္း မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက မွ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးနွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒါပံု မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဌး၀င္းေအာင္(ခ) ဦးျပံဳးခ်ိဳတို႔မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ရပိ္ုင္ခြင့္၊သက္တမ္း၊တာ၀န္မ်ားကို အပိုဒ္ ၅ ပိုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီ၏ေလ့လာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းအစီရင္ခံစာအား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ တူညီမႈမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီအားဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညန္႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္နို္င္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏အမည္စာရင္းေတာင္းခံရာ တြင္ ေကာ္မတီ၏အင္အားပါ၀င္မႈ ၊အခ်ိဳးတို႔ အတည္မျပဳနိုင္ေသးသည့္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ အမည္ စာရင္းေပးသြင္းထား မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမည္စာရင္း ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က “ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တပ္မေတာ္မသားကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမည္စာရင္း မေပးေသးပါဘူး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က အမည္စာရင္းမေပးေသးပါဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က စၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပန္စဥ္းစားပါအံုး။တာ၀န္အမည္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔၂ စုဖြဲ႔မႈနဲ႔ ၄၅ ေယာက္ဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားပါအံု း အခ်ိဳးအစား ပါ၀င္မႈကို ျပန္စဥ္းစားပါအံုးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ မွ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြ ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ မွ ေဆာင္ရြက္အံုးမလားဆိုၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ က ေစာင့္ေနတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းေကာ္မတီတြြြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းနို္င္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#thefifthwavenews #မလိမ့္တပတ္ #တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ #ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply