ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

0
92

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲကို မတ္လ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းျပပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုသိရွိေစရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ခါတိုင္းလုပ္တဲ့ပြဲေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာ အလားအလာေတြကို ျပခန္းေတြလုပ္ၿပီး ျပသတာျဖစ္ေပမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုျပပြဲကိုေတာ့ ခ်င္းျပည္ရဲ႕ ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ဒါေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပသသြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲတြင္ ခ်င္းရိုးရာ အထည္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ ႏြားေနာက္သားေျခာက္ စသည့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရိုးရာ အကအလွ ေဖ်ာ္ေျဖမွုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ျပပြဲ စသည့္ အစီအစဥ္ ၃ မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာဆို ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ ေကာင္းတယ္ႏြားေနာက္ဆိုရင္လဲ ခ်င္းျပည္နယ္တခုထဲမွာပဲရွိတာ သူက အရိုင္းတပိုင္း အယဥ္တပိုင္းေမြးထားတာျဖစ္တယ္ဆို ေတာ့ အသားစားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာျဖန္႔နိုင္ရင္ အင္မတန္မွ အလားအလာေကာင္းတယ္။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက စနစ္တက်နဲ႔ ေမြးနိုင္မယ္ဆိုရင္ သူကအလားအလာရွိတယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးက်င္လန္းမန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးသြားက႑ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္က႑ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ က႑တို႔တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဘဏ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ၿပီး သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္၍ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲကို မတ္လ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းျပပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုသိရွိေစရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ခါတိုင္းလုပ္တဲ့ပြဲေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာ အလားအလာေတြကို ျပခန္းေတြလုပ္ၿပီး ျပသတာျဖစ္ေပမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုျပပြဲကိုေတာ့ ခ်င္းျပည္ရဲ႕ ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ဒါေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပသသြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲတြင္ ခ်င္းရိုးရာ အထည္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ ႏြားေနာက္သားေျခာက္ စသည့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရိုးရာ အကအလွ ေဖ်ာ္ေျဖမွုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ျပပြဲ စသည့္ အစီအစဥ္ ၃ မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာဆို ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ ေကာင္းတယ္ႏြားေနာက္ဆိုရင္လဲ ခ်င္းျပည္နယ္တခုထဲမွာပဲရွိတာ သူက အရိုင္းတပိုင္း အယဥ္တပိုင္းေမြးထားတာျဖစ္တယ္ဆို ေတာ့ အသားစားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာျဖန္႔နိုင္ရင္ အင္မတန္မွ အလားအလာေကာင္းတယ္။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက စနစ္တက်နဲ႔ ေမြးနိုင္မယ္ဆိုရင္ သူကအလားအလာရွိတယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးက်င္လန္းမန္ကေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးသြားက႑ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္က႑ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ က႑တို႔တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဘဏ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ၿပီး သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္၍ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Leave a Reply