“တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိျခင္း အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ား ညံ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေျပာ

0
256

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ား ညံ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိျခင္းဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြ ညံ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္းေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးျဖင့္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : EPN

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉
ပဥၥမလိႈင္း

တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ား ညံ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိျခင္းဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြ ညံ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္းေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးျဖင့္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : EPN

Leave a Reply