ဆက္ေၾကးေကာက္သည့္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္

0
215

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သို႔ RCSS/ SSA အဖြဲ႕က ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဆက္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံထားသည့္စာအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေပးပုိ႔လာေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသု႔ိသိရွိရျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ တံခြန္တုိင္ေက်းရြာ အနီးသို႔အေရာက္၌ အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ အင္အား ငါးဦးခန္႔က လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ အရပ္ဝတ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း၊ လက္နက္ငယ္ တစ္လက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ခဲယမ္း ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားအား ေမးျမန္းခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည့္ ရြာသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သို႔ RCSS/ SSA အဖြဲ႕က ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဆက္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ေပးေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံထားသည့္စာအား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေပးပုိ႔လာေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသု႔ိသိရွိရျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ တံခြန္တုိင္ေက်းရြာ အနီးသို႔အေရာက္၌ အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ အင္အား ငါးဦးခန္႔က လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ႕မွ အရပ္ဝတ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္း၊ လက္နက္ငယ္ တစ္လက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ခဲယမ္း ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားအား ေမးျမန္းခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္သည့္ ရြာသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမင္ေတြ႕ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Leave a Reply