ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း(ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္) တည္ေထာင္သူႏွင္႔အင္တာဗ်ဴး (ရုပ္သံ)

0
84
https://www.youtube.com/watch?v=3qD7fMArCXM
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ နားလည္မႈကို ၂၀၁၆ထဲက ႀကိဳးစားေနခဲ့ တယ္လို႔ သိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈ ကိုၾကည့္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရေသးဘူးလို႔ နားလည္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္အခ်ိန္ေတြက သိပ္ႏွေမ်ာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ အဲ့တာကို NLD ကသင္ခန္းစာယူသင့္တယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က ယံုၾကည္မႈကို လာမယ့္ ၂ႏွစ္ထဲမွာ ရဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲလိမ့္မယ္”
 
ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း(ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္) တည္ေထာင္သူ
 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ – ေက်ာ္သူျမင္႔
 
ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ – ကိုလူသစ္
 
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ နားလည္မႈကို ၂၀၁၆ထဲက ႀကိဳးစားေနခဲ့ တယ္လို႔ သိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈ ကိုၾကည့္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရေသးဘူးလို႔ နားလည္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္အခ်ိန္ေတြက သိပ္ႏွေမ်ာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ အဲ့တာကို NLD ကသင္ခန္းစာယူသင့္တယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က ယံုၾကည္မႈကို လာမယ့္ ၂ႏွစ္ထဲမွာ ရဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲလိမ့္မယ္”
 
ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း(ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္) တည္ေထာင္သူ
 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ – ေက်ာ္သူျမင္႔
 
ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ – ကိုလူသစ္
 

Leave a Reply