ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္အား ကူညီေပးရန္တိုက္တြန္းသည့္အဆို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကန္႔ကြက္

0
199

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ ျပည္သူမ်ား၀ိုင္း၀န္းကူညီပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအဆိုအားတင္သြင္းရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ားအား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရခ်ိန္တြင္ AA တပ္ဖြဲ႔၏တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ကူညီႏုိင္ေရးအတြက္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

“ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။ AA အဖြဲ႔ရဲ႕ ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားလာမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္မတားဆီးႏုိင္ပါက အစိုးရရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဆံုးရံႈးသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကြဲသည္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္သားမ်ားက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီးတိုက္ခိုက္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အေပၚ ကူညီေပးၾကဖုိ႔အတြက္ တိုက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး သက္ဦးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားအား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မွ ထိခိုက္မႈနည္းပါးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ပိုမိုထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗို္လ္မွဴးႀကီး မင္းသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာက ဗဟိုအစိုးရမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ AA အဖြဲ႔ကို ပါလာေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အခုတင္သြင္းတဲ့အဆိုက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ဆိုင္တဲ့အဆိုမို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုိးစံက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွတင္သြင္းခဲ့သည့္အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚမွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျပာစရာမရွိေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းသူက ဆက္ လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ ျပည္သူမ်ား၀ိုင္း၀န္းကူညီပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအဆိုအားတင္သြင္းရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ားအား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရခ်ိန္တြင္ AA တပ္ဖြဲ႔၏တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ကူညီႏုိင္ေရးအတြက္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

“ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။ AA အဖြဲ႔ရဲ႕ ထိုးေဖာက္လႈပ္ရွားလာမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္မတားဆီးႏုိင္ပါက အစိုးရရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဆံုးရံႈးသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကြဲသည္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္သားမ်ားက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီးတိုက္ခိုက္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္အေပၚ ကူညီေပးၾကဖုိ႔အတြက္ တိုက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴး သက္ဦးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားအား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မွ ထိခိုက္မႈနည္းပါးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ပိုမိုထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗို္လ္မွဴးႀကီး မင္းသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာက ဗဟိုအစိုးရမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ AA အဖြဲ႔ကို ပါလာေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အခုတင္သြင္းတဲ့အဆိုက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ဆိုင္တဲ့အဆိုမို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုိးစံက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွတင္သြင္းခဲ့သည့္အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚမွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျပာစရာမရွိေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းသူက ဆက္ လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Leave a Reply