ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကိစၥ ကယားလူငယ္မ်ားကို တရားစဲြဆိုထားသည့္ အမႈအားလံုး ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုတ္သိမ္း

0
132

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀
ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္မွ လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ-၅၀၅(ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-(၁၉)(၂၀) တို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္အ စိုးရမွ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀)ရက္တြင္ အမႈအားလံုး႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုဒ္မ-၅၀၅ အမႈေတြကို စုေပါင္း႐ံုး ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕မွာ တရားစဲြခံရတယ္။ ၁၅ ရက္ေန႔က အဲ့ဒါကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ဒီေန႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွာ စဲြထားတဲ့ ပုဒ္မ(၁၉) (၂၀)ကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္တယ္”ဟု အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရသူ ခြန္ေသာမတ္စ္က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စတင္ထားရွိရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ႐ုပ္တုမထားရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူ ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က လူငယ္ေထာင္ေက်ာ္က ေၾကး႐ုပ္ထားရွိသည့္ ကႏၵာေဟဝန္ ပန္းၿခံတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏွိပ္ႏွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူငယ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကန္႔ကြက္လူငယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ႐ုပ္တု ဖယ္ရွားေရးကို ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ လူငယ္မ်ား ကို အမႈမွ႐ုတ္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္လူငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သပိတ္စခန္းကို တစ္လၾကာ ရပ္ဆိုင္းထား၍ ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားေဆြးေႏြးရန္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါ ရွိသည္။

ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ေၾကး႐ုပ္တုအားထား႐ွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရထံ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္တုဖယ္ရွားေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

“ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးဖို႔ကေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ အစိုးရမွာတာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေျပာ သြားေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အသိေပးဖို႔ ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာ လုပ္မယ္”ဟု ခြန္ေသာမတ္စ္ ကေျပာသည္။

႐ုတ္တုဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင္မေျပပါက လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀
ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္မွ လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ-၅၀၅(ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-(၁၉)(၂၀) တို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္အ စိုးရမွ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀)ရက္တြင္ အမႈအားလံုး႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုဒ္မ-၅၀၅ အမႈေတြကို စုေပါင္း႐ံုး ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕မွာ တရားစဲြခံရတယ္။ ၁၅ ရက္ေန႔က အဲ့ဒါကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ဒီေန႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွာ စဲြထားတဲ့ ပုဒ္မ(၁၉) (၂၀)ကို ႐ုတ္သိမ္းလိုက္တယ္”ဟု အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရသူ ခြန္ေသာမတ္စ္က ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စတင္ထားရွိရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ႐ုပ္တုမထားရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ လူထုစစ္တမ္းေကာက္ယူ ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က လူငယ္ေထာင္ေက်ာ္က ေၾကး႐ုပ္ထားရွိသည့္ ကႏၵာေဟဝန္ ပန္းၿခံတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ ႏွိပ္ႏွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူငယ္ ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကန္႔ကြက္လူငယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ႐ုပ္တု ဖယ္ရွားေရးကို ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရသည့္ လူငယ္မ်ား ကို အမႈမွ႐ုတ္သိမ္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္လူငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သပိတ္စခန္းကို တစ္လၾကာ ရပ္ဆိုင္းထား၍ ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားေဆြးေႏြးရန္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါ ရွိသည္။

ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ေၾကး႐ုပ္တုအားထား႐ွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရထံ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္တုဖယ္ရွားေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

“ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးဖို႔ကေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ အစိုးရမွာတာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေျပာ သြားေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အသိေပးဖို႔ ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာ လုပ္မယ္”ဟု ခြန္ေသာမတ္စ္ ကေျပာသည္။

႐ုတ္တုဖယ္႐ွားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင္မေျပပါက လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply