၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးေရးအတြက္ (MDCF)မွ ဆႏၵထုတ္

0
122

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးေရး အတြက္ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလလ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀နာရီနာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးေရွ႕၌ ဒီမိုကေရစီအေရးစဥ္ဆက္မျပက္လႈပ္ရွားသူမ်ားအင္အားစု (MDCF)မွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။

Photo – Ye Myo Khant/ MPA

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးေရး အတြက္ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလလ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀နာရီနာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးေရွ႕၌ ဒီမိုကေရစီအေရးစဥ္ဆက္မျပက္လႈပ္ရွားသူမ်ားအင္အားစု (MDCF)မွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။

Photo – Ye Myo Khant/ MPA

Leave a Reply