စစ္ကိုင္းတြင္ ၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
99

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ က လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕တြင္ လူစုကာ ၿမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္းသို႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔လမညီတဲ့ ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး လူထုေထာက္ခံပြဲလုပ္တာပါ ။ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိမယ့္ အက်ိဳးျပဳမယ့္ အခ်က္ေတြကို အဓိကထားျပင္ေစခ်င္တယ္။´´ ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ကိုဦး က ေျပာသည္ ။

၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရး စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ၿမဳိ႕ခံမ်ား ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးက လူမ်ားလာေရာက္သည့္အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ က ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အခ်ိဳ႕လည္းလာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးကိုေထာက္ခံေၾကာင္း စတစ္ကာ ကမ္ပိန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ က လူအင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕တြင္ လူစုကာ ၿမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္းသို႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔လမညီတဲ့ ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး လူထုေထာက္ခံပြဲလုပ္တာပါ ။ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိမယ့္ အက်ိဳးျပဳမယ့္ အခ်က္ေတြကို အဓိကထားျပင္ေစခ်င္တယ္။´´ ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေအာင္ကိုဦး က ေျပာသည္ ။

၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရး စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ၿမဳိ႕ခံမ်ား ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးက လူမ်ားလာေရာက္သည့္အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ က ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အခ်ိဳ႕လည္းလာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးကိုေထာက္ခံေၾကာင္း စတစ္ကာ ကမ္ပိန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply