စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံထားသည့္ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ညႊန္ၾကား

0
120

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းဘြယ္အထကစာစစ္ဌာနတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္း သူ/သားမ်ားထံမွ တစ္ဦးလ်င္ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီေကာက္ခံထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကေျပာသည္။

အဆိုပါေကာက္ခံထားရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴးရံႈးမွ မေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းလွကေျပာသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ေငြေကာက္ခံဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ညႊန္ၾကားထားတာမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီေငြေတြကို ေက်ာင္းေကာ္ မတီက ေကာက္တာလို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္မက်န္ ျပန္ေပးဖုိ႔အတြက္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။”ဟု ဦးစိန္ထြန္းလွကေျပာသည္။

ေျမာင္းဘြယ္စာစစ္ဌာနတြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကုဒ္ျပား မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေနရာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းစီေပးသြင္းၿပီးမွ ကဒ္ျပားမ်ားအား ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။

“အရင္က အခုလိုမ်ိဳး ပိုက္ဆံေပးရတာမရွိဘူး။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကဒ္လာထုတ္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္ေသာင္းစီသြင္းခိုင္းပါတယ္။ ေငြမသြင္းႏုိင္လို႔ ကဒ္မထုတ္ဘဲျပန္သြားရတဲ့ကေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပိုက္ဆံေကာက္လဲဆိုေတာ့ စာေမးပြဲကာလအတြင္း ကုန္က်စရိတ္ေတြကို သူတုိ႔မစစ္ႏုိင္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ေကာက္တာလို႔ေျပာပါတယ္။ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက စာေမးပြဲေျဖဆိုဖုိ႔အတြက္ ပိုက္ဆံေပးေနရတယ္ဆိုတာေတာ့ သဘာဝမက်ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေျမာင္းဘြယ္စာစစ္ဌာနတြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ/သား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ စာေမးပြဲအသံုးစရိတ္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းဘြယ္အထကစာစစ္ဌာနတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ဆယ္တန္းေက်ာင္း သူ/သားမ်ားထံမွ တစ္ဦးလ်င္ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီေကာက္ခံထားေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကေျပာသည္။

အဆိုပါေကာက္ခံထားရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴးရံႈးမွ မေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းလွကေျပာသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ေငြေကာက္ခံဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ညႊန္ၾကားထားတာမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီေငြေတြကို ေက်ာင္းေကာ္ မတီက ေကာက္တာလို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္မက်န္ ျပန္ေပးဖုိ႔အတြက္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။”ဟု ဦးစိန္ထြန္းလွကေျပာသည္။

ေျမာင္းဘြယ္စာစစ္ဌာနတြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကုဒ္ျပား မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေနရာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းစီေပးသြင္းၿပီးမွ ကဒ္ျပားမ်ားအား ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။

“အရင္က အခုလိုမ်ိဳး ပိုက္ဆံေပးရတာမရွိဘူး။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကဒ္လာထုတ္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္ေသာင္းစီသြင္းခိုင္းပါတယ္။ ေငြမသြင္းႏုိင္လို႔ ကဒ္မထုတ္ဘဲျပန္သြားရတဲ့ကေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပိုက္ဆံေကာက္လဲဆိုေတာ့ စာေမးပြဲကာလအတြင္း ကုန္က်စရိတ္ေတြကို သူတုိ႔မစစ္ႏုိင္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ေကာက္တာလို႔ေျပာပါတယ္။ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက စာေမးပြဲေျဖဆိုဖုိ႔အတြက္ ပိုက္ဆံေပးေနရတယ္ဆိုတာေတာ့ သဘာဝမက်ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေျမာင္းဘြယ္စာစစ္ဌာနတြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ/သား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ စာေမးပြဲအသံုးစရိတ္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply