ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပိတ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္

0
192

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္း အမ်ားစုကို ယမန္ေန႔က ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉၈ ေက်ာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၇၅ ေက်ာင္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၈၃ ေက်ာင္းအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

“ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသးတဲ့ေက်ာင္းေတြရွိေသးတယ္။ အမ်ားစုက လံုၿခံဳေရးစိတ္မခ်ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ရွိေနတဲ့ေက်ာင္းေတြပါ။ ဘဂၤါလီရြာေတြနဲ႔နီးတဲ့ေနရာေတြမွာျဖစ္ေနေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ\မ ေတြကလည္း မသြားရဲၾကဘူးထင္တယ္” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္ဝင္း က ေျပာသည္။

နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္းရွိၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသးသည့္ေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၄၂၄ ေက်ာင္း ကို လံုၿခံဳေရးအေျခအရ ပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္းရွိေနေသာ္လည္း မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသးသည့္ေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္မွ ေက်ာင္းအမ်ားဆံုးပါဝင္ေနၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၆၂ ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္း အထိရွိေနသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိေနေသးၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဝင္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနကာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္း အမ်ားစုကို ယမန္ေန႔က ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉၈ ေက်ာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၇၅ ေက်ာင္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၈၃ ေက်ာင္းအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

“ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသးတဲ့ေက်ာင္းေတြရွိေသးတယ္။ အမ်ားစုက လံုၿခံဳေရးစိတ္မခ်ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ရွိေနတဲ့ေက်ာင္းေတြပါ။ ဘဂၤါလီရြာေတြနဲ႔နီးတဲ့ေနရာေတြမွာျဖစ္ေနေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ\မ ေတြကလည္း မသြားရဲၾကဘူးထင္တယ္” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးခင္ဝင္း က ေျပာသည္။

နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္းရွိၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသးသည့္ေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၄၂၄ ေက်ာင္း ကို လံုၿခံဳေရးအေျခအရ ပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္းရွိေနေသာ္လည္း မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသးသည့္ေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္မွ ေက်ာင္းအမ်ားဆံုးပါဝင္ေနၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၆၂ ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္း အထိရွိေနသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိေနေသးၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဝင္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနကာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply