လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ အျခား တုိင္ၾကားစာမ်ားေၾကာင့္အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးအား စစ္ေဆးေန

0
233

 

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးအား လာဘ္စားမႈမ်ားအပါအဝင္ အျခားတုိင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိသတင္းျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ရွင္ (မုံရြာ) ကေျပာသည္။

“အဂတိလုိက္စားမႈေတြေရာ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္မႈေတြေရာ ပါတာေပါ့ တိုင္စာေတြေရာအမ်ားႀကီးပဲ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့လူသုံးဆယ္ေလာက္ရွိတယ္။ဟိုေန့က ေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္ေျပာတာက လူသုံးဆယ္ေလာက္ရွိမယ္ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တခ်ဳိ႕ အစိုးရအဖြဲဝင္ေတြလဲပါမွာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပတုိင္ၾကားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ေရ မေကာင္းသည့္သူမ်ားအား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

“ပါတီဘက္ကလူေတြမပါဘူး ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကလုပ္လို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္႔ေျပာတာ။ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္လူသုံးဆယ္ေလာက္ကိုျပန္လည္စီစစ္ရမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကကိုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္မယ္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးေတြလဲပါရင္ပါမယ္။ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေတာ့သက္သက္ကိုင္တာပါ”ဟု ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ရွင္ (မုံရြာ) က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန့က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းစာႏွင့္ News Portal မိတ္ဆက္ပြဲအၿပီး၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအားေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၂၀၁၈

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးအား လာဘ္စားမႈမ်ားအပါအဝင္ အျခားတုိင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိသတင္းျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ရွင္ (မုံရြာ) ကေျပာသည္။

“အဂတိလုိက္စားမႈေတြေရာ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္မႈေတြေရာ ပါတာေပါ့ တိုင္စာေတြေရာအမ်ားႀကီးပဲ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့လူသုံးဆယ္ေလာက္ရွိတယ္။ဟိုေန့က ေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္ေျပာတာက လူသုံးဆယ္ေလာက္ရွိမယ္ တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တခ်ဳိ႕ အစိုးရအဖြဲဝင္ေတြလဲပါမွာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပတုိင္ၾကားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္သူမ်ား စြမ္းေဆာင္ေရ မေကာင္းသည့္သူမ်ားအား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

“ပါတီဘက္ကလူေတြမပါဘူး ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကလုပ္လို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္႔ေျပာတာ။ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္လူသုံးဆယ္ေလာက္ကိုျပန္လည္စီစစ္ရမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကကိုယ္စားလွယ္ ေတြျဖစ္မယ္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးေတြလဲပါရင္ပါမယ္။ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေတာ့သက္သက္ကိုင္တာပါ”ဟု ဦးေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ရွင္ (မုံရြာ) က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန့က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းစာႏွင့္ News Portal မိတ္ဆက္ပြဲအၿပီး၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအားေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply