လိုင္စင္မရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး လာေရာက္ သံုးစြဲမႈမ်ားရွိ

0
145

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္အခ မေပးရေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းတည္းခိုနိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္အမ်ားစု တည္းခိုနိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါး လာေရာက္ သံုးစြဲမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး အေနျဖင့္ တရားဝင္လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိဘဲ လိုင္စင္မဲ့ ၊ စည္းကမ္းပ်က္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ ၊ အင္း ၊ တည္းခိုခန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ က ရရွိမယ့္ အခြန္အခမ်ား ဆံုးရံွဳးျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

“လိုင္စင္က ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က ေပးတဲ့လိုင္စင္ရယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က ေပးတဲ့လိုင္စင္ရယ္ပါ ။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က ေပးတဲ့လိုင္စင္ ကေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ တည္းခိုခြင့္ရျခင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က ေပးတဲ့လိုင္စင္ကေတာ့ ျပည္တြင္းကသာ တည္းခိုခြင့္ရပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က လိုင္စင္မက်ေသးပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတာေတြ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဲ မက်ေသးပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ လိုင္စင္ရယူထားသည့္ ဟိုတယ္ ၂၉၂ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၀၀ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ခြင့္ျပဳထားသည့္ တည္းခိုခန္း ၂၂၆ လံုး ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဟိုတယ္ မိုတယ္ အင္းရဲ႕ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိကို လိုင္စင္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ စစ္ေဆးပါတယ္ ။အဲ့ဒီအခါမွာ ဟိုတယ္ မိုတယ္ အင္းအခ်ိဳ႕ဟာ ဟိုတယ္ လကၡဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတာမရွိပါဘူး ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံတာျဖစ္လို႔ လိုင္စင္မေပးျပန္ရင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ပါထိလိုက္မယ္ ။ခရီးသြားလာမႈ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမွာလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္မွာဆိုးလို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ၿပီး လိုင္စင္ေပးဖို႔ ေထာက္ခံတင္ျပပါတယ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ တည္းခိုခန္း လိုင္စင္အား ဟိုတယ္ အျဖစ္ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားျခင္းမ်ား ႏွင့္ လက္မခံသင့္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား လက္ခံတာမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္အခ မေပးရေသာေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းတည္းခိုနိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္အမ်ားစု တည္းခိုနိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါး လာေရာက္ သံုးစြဲမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး အေနျဖင့္ တရားဝင္လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိဘဲ လိုင္စင္မဲ့ ၊ စည္းကမ္းပ်က္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ ၊ အင္း ၊ တည္းခိုခန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

လိုင္စင္ရယူျခင္းမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ က ရရွိမယ့္ အခြန္အခမ်ား ဆံုးရံွဳးျခင္း ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္ ။

“လိုင္စင္က ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က ေပးတဲ့လိုင္စင္ရယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က ေပးတဲ့လိုင္စင္ရယ္ပါ ။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က ေပးတဲ့လိုင္စင္ ကေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ တည္းခိုခြင့္ရျခင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က ေပးတဲ့လိုင္စင္ကေတာ့ ျပည္တြင္းကသာ တည္းခိုခြင့္ရပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ က လိုင္စင္မက်ေသးပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတာေတြ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဲ မက်ေသးပဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ လိုင္စင္ရယူထားသည့္ ဟိုတယ္ ၂၉၂ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၀၀ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ခြင့္ျပဳထားသည့္ တည္းခိုခန္း ၂၂၆ လံုး ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဟိုတယ္ မိုတယ္ အင္းရဲ႕ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိကို လိုင္စင္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ စစ္ေဆးပါတယ္ ။အဲ့ဒီအခါမွာ ဟိုတယ္ မိုတယ္ အင္းအခ်ိဳ႕ဟာ ဟိုတယ္ လကၡဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတာမရွိပါဘူး ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားေတြ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံတာျဖစ္လို႔ လိုင္စင္မေပးျပန္ရင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ပါထိလိုက္မယ္ ။ခရီးသြားလာမႈ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမွာလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္မွာဆိုးလို႔ ေလ်ာ့ေပါ့ၿပီး လိုင္စင္ေပးဖို႔ ေထာက္ခံတင္ျပပါတယ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ တည္းခိုခန္း လိုင္စင္အား ဟိုတယ္ အျဖစ္ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားျခင္းမ်ား ႏွင့္ လက္မခံသင့္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား လက္ခံတာမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply