ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၈၉ ဦးႏုတ္ထြက္

0
99

မတ္ ၁
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၈၉ ဦးတို႔မွာ တာဝန္မွအၿပီးအပိုင္ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ တံဆိပ္တံုးမ်ားကို အပ္ႏွံလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ထြက္ႏႈတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကေျပာသည္။

“မေန႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလးေယာက္ကိုဖမ္းတယ္။ သူတုိ႔ျပန္လြတ္လာဖုိ႔အတြက္ ဘာအကူအညီမွမရဘူး။ ဘယ္သူကမွာ တာဝန္ယူေပးႏုိင္တာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သံရွင္ျပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဆန္းကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားေခၚယူၿပီး အလုိေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ယင္းအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ႏႈတ္ထြက္စာကို ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲျဖစ္တိုင္းသာ အဲ့ဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုဖမ္းေနမယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳမႈမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရကလည္း ဒါေတြကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမရွိဆိုတာ စိစစ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏႈတ္ထြက္သြားတဲ့ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာတုိ႔ဘာတုိ႔ေတာ့ေျပာတာေပါ့။”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဆန္းကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးကာ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒပုဒ္မ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခံေနရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားလည္းရွိသည္။

မတ္ ၁
ညိဳမိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၈၉ ဦးတို႔မွာ တာဝန္မွအၿပီးအပိုင္ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ တံဆိပ္တံုးမ်ားကို အပ္ႏွံလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္းမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ထြက္ႏႈတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကေျပာသည္။

“မေန႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလးေယာက္ကိုဖမ္းတယ္။ သူတုိ႔ျပန္လြတ္လာဖုိ႔အတြက္ ဘာအကူအညီမွမရဘူး။ ဘယ္သူကမွာ တာဝန္ယူေပးႏုိင္တာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏႈတ္ထြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သံရွင္ျပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဆန္းကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားေခၚယူၿပီး အလုိေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ယင္းအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ႏႈတ္ထြက္စာကို ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲျဖစ္တိုင္းသာ အဲ့ဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုဖမ္းေနမယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳမႈမရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရကလည္း ဒါေတြကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမရွိဆိုတာ စိစစ္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏႈတ္ထြက္သြားတဲ့ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာတုိ႔ဘာတုိ႔ေတာ့ေျပာတာေပါ့။”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဆန္းကေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးကာ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒပုဒ္မ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခံေနရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားလည္းရွိသည္။

Leave a Reply