၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပ

0
122

မတ္ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ ။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး၊ စစ္အစိုးရတစ္ဖက္သက္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး ၊ ျပည္သူ႔အာဏာအျပည့္အဝရရွိဖို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ၾကစို႔ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕အတြင္း ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ေထာက္ခံတာ ၅၇ သန္းဆိုၿပီး တကယ္စာရင္းေကာက္ၾကည့္ေတာ့ ၅၁ သန္းေလာက္ရွိတာ ။ အေတာ္လိမ္တဲ့သူေတြပဲ ။ စလာကတည္းက လိမ္တာ၊ လိမ္တာကေန ယုတ္တာ ၊ေသခ်ာေပါက္ ကမ႓ာမွာ မရွိဖူးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူေတြပါ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒါမွ မျပင္ဘာျပင္မွာတုန္း ။ ျပင္တာမဟုတ္ဘူး ။ ျပန္ကိုအသစ္ေရးခ်င္တာ ။´´ ဟု ဆရာႀကီး ဦးကိုေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) က ေျပာသည္ ။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲကို တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုသူမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲမ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ NLD ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မလိုလားသူမ်ားက ဦးေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ ။

မတ္ ၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ ။

ထိုသို႔ ဆႏၵျပရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး၊ စစ္အစိုးရတစ္ဖက္သက္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး ၊ ျပည္သူ႔အာဏာအျပည့္အဝရရွိဖို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ၾကစို႔ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕အတြင္း ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ေထာက္ခံတာ ၅၇ သန္းဆိုၿပီး တကယ္စာရင္းေကာက္ၾကည့္ေတာ့ ၅၁ သန္းေလာက္ရွိတာ ။ အေတာ္လိမ္တဲ့သူေတြပဲ ။ စလာကတည္းက လိမ္တာ၊ လိမ္တာကေန ယုတ္တာ ၊ေသခ်ာေပါက္ ကမ႓ာမွာ မရွိဖူးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူေတြပါ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒါမွ မျပင္ဘာျပင္မွာတုန္း ။ ျပင္တာမဟုတ္ဘူး ။ ျပန္ကိုအသစ္ေရးခ်င္တာ ။´´ ဟု ဆရာႀကီး ဦးကိုေလး (အင္းဝဂုဏ္ရည္) က ေျပာသည္ ။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲကို တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုသူမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲမ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ NLD ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မလိုလားသူမ်ားက ဦးေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ ။

Leave a Reply