‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ပဲြ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚ

0
129

မတ္ ၄
ေက်ာ္သူျမင့္

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ အခမ္းအနားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း UWSA က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္(၃၀)ျပည့္ပဲြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု UWSA က မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သီးျခားဖိတ္စာေတာ့မရွိပါဘူး။ လာတက္ဖို႔ဆိုရင္ နီးစပ္ရာဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြမွာ စာရင္းေပးၿပီး လာလို႔ရပါတယ္။ စာရင္းေပးရတယ္ဆိုတာက ေနဖို႔စားဖို႔ တည္းခိုဖို႔စီစဥ္ေပးဖို႔နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ” UWSA လား႐ိႈးဆက္ဆံေရး႐ံုး ဒုတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းကေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ UWSA တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၈၉ ခု ႏွစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံေရးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရမည္ဟု ‘ဝ’ တပ္ဖဲြ႕က ေၾကညာထားသည္။

“ပဲြစီစဥ္တာေတာ့ ၁ ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ။ ၁၅၊ ၁၆ ကေတာ့ အားကစားၿပိဳင္ပဲြေတြ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြလုပ္မယ္။ ၁၇ ရက္ကေတာ့ စစ္ေရးျပအစီအစဥ္ပါမယ္”ဟု ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြေတာ္လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားတြင္ ခရီး သြားေထာက္ခံစာရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ ယာဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၄
ေက်ာ္သူျမင့္

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ အခမ္းအနားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း UWSA က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္(၃၀)ျပည့္ပဲြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု UWSA က မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သီးျခားဖိတ္စာေတာ့မရွိပါဘူး။ လာတက္ဖို႔ဆိုရင္ နီးစပ္ရာဆက္ဆံေရး႐ံုးေတြမွာ စာရင္းေပးၿပီး လာလို႔ရပါတယ္။ စာရင္းေပးရတယ္ဆိုတာက ေနဖို႔စားဖို႔ တည္းခိုဖို႔စီစဥ္ေပးဖို႔နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ” UWSA လား႐ိႈးဆက္ဆံေရး႐ံုး ဒုတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းကေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ UWSA တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၈၉ ခု ႏွစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံေရးေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရမည္ဟု ‘ဝ’ တပ္ဖဲြ႕က ေၾကညာထားသည္။

“ပဲြစီစဥ္တာေတာ့ ၁ ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ။ ၁၅၊ ၁၆ ကေတာ့ အားကစားၿပိဳင္ပဲြေတြ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြလုပ္မယ္။ ၁၇ ရက္ကေတာ့ စစ္ေရးျပအစီအစဥ္ပါမယ္”ဟု ဦးညီရန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲြေတာ္လာေရာက္မည့္ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားတြင္ ခရီး သြားေထာက္ခံစာရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ ယာဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply