ကေနဒါအာဏာပိုင္ေတြကို ဟြာေ၀းဘ႑ာေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ ျပန္တရားစြဲ

0
121

မတ္ ၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဟြာေ၀းနည္းပညာကုမၸဏီရဲ႕ဘ႑ာေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ မန္၀မ္က်ိဳးက အေမရိကန္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ကိုဖမ္းခဲ့တဲ့ကေနဒါကို ျပန္ၿပီးတရားစြဲလိုက္ပါတယ္။

လိမ္လည္မႈ၊ အီရန္ကိုအေမရိကန္ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ဗန္ကူးပါးေလဆိပ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာက သူ႔ကိုဖမ္းခဲ့တာပါ။

သူ႔အရပ္သားအခြင့္အေရးဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈနဲ႔ ကေနဒါအစိုးရ၊ နယ္စပ္ေရးရာေအဂ်င္စီနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ကို ေသာၾကာေန႔က ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာျပည္နယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တရားစြဲခဲ့တာပါ။

ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္ဆီမန္၀မ္က်ိဳးကို လႊဲေပးမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကေနဒါအစိုးရက တရား၀င္စတင္လိုက္တဲ့ေန႔ပါ။

သူက အေမရိကန္ဆီတရား၀င္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တရား၀င္စာခၽြန္ေတာ္ပို႔သြားမယ္ဆိုတာ အတည္ျပဳၿပီး လႊဲေျပာင္းေရးတရား႐ံုးၾကားနာမႈရက္သတ္မွတ္မယ့္ မတ္လ ၆ ရက္မွာ တရား႐ံုးမွာ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူအဖမ္းခံရတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ႐ွဳတ္ခ်ထားၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးတာက ႏုိင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္လို႔ ေ၀ဖန္ေနပါတယ္။

စြပ္စြဲခ်က္ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို မန္က ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

သူ႔ကိုလႊဲေျပာင္းေပးတာက လႊဲေျပာင္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေမရိကန္နဲ႔ကေနဒါတို႔က အလြဲသံုးေနတာလို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကေနဒါက ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟြာေ၀းတည္ေထာင္သူ ရန္က်န္းေဖရဲ႕သမီးအႀကီးျဖစ္သူ မန္၀မ္က်ိဳးအဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကို တ႐ုတ္က ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

မတ္ ၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဟြာေ၀းနည္းပညာကုမၸဏီရဲ႕ဘ႑ာေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ မန္၀မ္က်ိဳးက အေမရိကန္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ကိုဖမ္းခဲ့တဲ့ကေနဒါကို ျပန္ၿပီးတရားစြဲလိုက္ပါတယ္။

လိမ္လည္မႈ၊ အီရန္ကိုအေမရိကန္ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ ဗန္ကူးပါးေလဆိပ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာက သူ႔ကိုဖမ္းခဲ့တာပါ။

သူ႔အရပ္သားအခြင့္အေရးဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈနဲ႔ ကေနဒါအစိုးရ၊ နယ္စပ္ေရးရာေအဂ်င္စီနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ကို ေသာၾကာေန႔က ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာျပည္နယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွာ တရားစြဲခဲ့တာပါ။

ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္ဆီမန္၀မ္က်ိဳးကို လႊဲေပးမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကေနဒါအစိုးရက တရား၀င္စတင္လိုက္တဲ့ေန႔ပါ။

သူက အေမရိကန္ဆီတရား၀င္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တရား၀င္စာခၽြန္ေတာ္ပို႔သြားမယ္ဆိုတာ အတည္ျပဳၿပီး လႊဲေျပာင္းေရးတရား႐ံုးၾကားနာမႈရက္သတ္မွတ္မယ့္ မတ္လ ၆ ရက္မွာ တရား႐ံုးမွာ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူအဖမ္းခံရတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ႐ွဳတ္ခ်ထားၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးတာက ႏုိင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္လို႔ ေ၀ဖန္ေနပါတယ္။

စြပ္စြဲခ်က္ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို မန္က ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

သူ႔ကိုလႊဲေျပာင္းေပးတာက လႊဲေျပာင္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေမရိကန္နဲ႔ကေနဒါတို႔က အလြဲသံုးေနတာလို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကေနဒါက ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟြာေ၀းတည္ေထာင္သူ ရန္က်န္းေဖရဲ႕သမီးအႀကီးျဖစ္သူ မန္၀မ္က်ိဳးအဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကို တ႐ုတ္က ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply