ေျခ/ဥ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကန္႔ကြက္

0
226

မတ္ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းအဖြဲ႔မွ တင္ျပထားသည့္၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတြဲ ဖက္အတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးကလႊတ္ေတာ္သို႕ဖတ္ႀကားတင္ျပခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ နို္င္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ပင္မ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ နိဒါန္းကေနစၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အစီအစဥ္တက် ဖြဲ႔စညး္ထားျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ တစ္ခုခ်င္းစီကို သီးျခားျပင္ဆင္ရန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိတဲ့အတြက္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း”ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္ ၁ ဦးတို႔ မွ ဥပေဒနင့္္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မတ္တပ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဒါလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ဥပေဒနဲ႕မညီပါဘူး။ဒီအစီရင္ခံစာေပၚမွာေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာက ၄၅ေကာ္မတီမွာထည့္မယ္ဆိုတာကိုအဓိက Highlight လုပ္ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစီရင္ခံစာေပၚမွာေဆြးေႏြးရမွာက၄၅ဦးေကာ္မတီမွာထည့္ျခင္းမထည့္ျခင္းေဆြးေႏြးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဥပေဒႀကမ္းကိုေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုအဲ့အတိုင္းဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုက်ြန္ေတာ္တို႕ကေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တို႕ဒီဟာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေျပာစရာတင္ျပစရာရွိတယ္ဆိုတာကိုက်ြန္ေတာ္တို႕ကိုေျပာခြင့္မေပးပါဘူး.မိုက္ဖြင့္မေပးပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို႕ကအျခားကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ဥပေဒနဲ႕အညီပဲဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းမႈသည္ ဥပေဒမုူႀကမ္းအဆင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီတင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏သေဘာသဘာ၀နွစ္ခုသည္ မတူညီေၾကာင္း ၊ဥပေဒအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း “၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရးဆြဲၿပီးတင္ျပထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပလိုက္တာနားေထာင္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ မူလ ကတည္းကလည္း ပဲ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီေန႔လို အစီအစဥ္မ်ိဳးမွာ ဘာလာရမလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မေတြမွာ ဒီေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ျပန္တင္ျပရမွာ။ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဥပေဒပုဒ္မတြအေပၚမွာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရမွာ မဟုတ္ပဲ ဒီေန႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ဒီ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာလာၿပီးေတာ့ ေ၀ဖန္သလိုျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖတ္ၾကားထားတဲ့ အတိုင္း ၅ ေယာက္က ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေပးပါဆိုၿပီးတင္ျပတယ္္္.ဒီဟာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုေတာ့ အေၾကာင္း သိပ့္မရွိဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွိပါက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

မတ္ ၅ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းအဖြဲ႔မွ တင္ျပထားသည့္၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတြဲ ဖက္အတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးကလႊတ္ေတာ္သို႕ဖတ္ႀကားတင္ျပခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ နို္င္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ပင္မ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ နိဒါန္းကေနစၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအထိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အစီအစဥ္တက် ဖြဲ႔စညး္ထားျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ တစ္ခုခ်င္းစီကို သီးျခားျပင္ဆင္ရန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိတဲ့အတြက္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း”ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္ ၁ ဦးတို႔ မွ ဥပေဒနင့္္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မတ္တပ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဒါလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ဥပေဒနဲ႕မညီပါဘူး။ဒီအစီရင္ခံစာေပၚမွာေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာက ၄၅ေကာ္မတီမွာထည့္မယ္ဆိုတာကိုအဓိက Highlight လုပ္ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစီရင္ခံစာေပၚမွာေဆြးေႏြးရမွာက၄၅ဦးေကာ္မတီမွာထည့္ျခင္းမထည့္ျခင္းေဆြးေႏြးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ဥပေဒႀကမ္းကိုေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုအဲ့အတိုင္းဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုက်ြန္ေတာ္တို႕ကေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တို႕ဒီဟာနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေျပာစရာတင္ျပစရာရွိတယ္ဆိုတာကိုက်ြန္ေတာ္တို႕ကိုေျပာခြင့္မေပးပါဘူး.မိုက္ဖြင့္မေပးပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို႕ကအျခားကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ဥပေဒနဲ႕အညီပဲဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဦးသိန္းထြန္း တင္သြင္းမႈသည္ ဥပေဒမုူႀကမ္းအဆင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီတင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏သေဘာသဘာ၀နွစ္ခုသည္ မတူညီေၾကာင္း ၊ဥပေဒအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း “၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရးဆြဲၿပီးတင္ျပထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပလိုက္တာနားေထာင္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ မူလ ကတည္းကလည္း ပဲ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဒီေန႔လို အစီအစဥ္မ်ိဳးမွာ ဘာလာရမလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မေတြမွာ ဒီေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ျပန္တင္ျပရမွာ။ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဥပေဒပုဒ္မတြအေပၚမွာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရမွာ မဟုတ္ပဲ ဒီေန႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ဒီ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာလာၿပီးေတာ့ ေ၀ဖန္သလိုျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖတ္ၾကားထားတဲ့ အတိုင္း ၅ ေယာက္က ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ေပးပါဆိုၿပီးတင္ျပတယ္္္.ဒီဟာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုေတာ့ အေၾကာင္း သိပ့္မရွိဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွိပါက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply