ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာသံုးရြာမွ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ထြက္ေျပးေနရ

0
110

မတ္ ၅
ညိဳမိႈႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ေမာ္ရြာေဟာင္းေက်းရြာအၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ညက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာသံုးရြာမွ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္တုိ႔မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါတုိက္ပြဲမွာ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အထက္ပိုင္း ဘုရားႀကီေက်းရြာႏွင့္ ေမာ္ေရြာေဟာင္းေက်းရြာအၾကားတြင္ ျမစ္တစ္ဖက္တစ္ကမ္းစီျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္ႀကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနၾကသည့္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္း က်ေရာက္မည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနဲ႔ ဘုရားႀကီးအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ေနၾကတယ္။ မေန႔ည ၇ နာရီခြဲေလာက္ကေန စၿပီးျဖစ္ၾကတာ။ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္တယ္။ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔လည္း ပစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာကိုက်လို႔ရွိရင္ လူေတြထိခိုက္မွာစိုရိမ္ၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့တာပါ။”ဟု ထြက္ေျပးလာခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

စေဘၤာကိုင္းေက်းရြာမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေမာ္ရြာေဟာင္းေက်းရြာႏွင့္ ျမစ္၏ေအာက္ဘက္ တစ္မိုင္ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ကြာေဝးၿပီး ဘုရားႀကီးေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္၊ ေမာ္ရြာသစ္ေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ရြာေဟာင္း ေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ လာေရာက္ခိုလႈံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ထြက္ေျပးလာတာေတာ့ ရြာသံုးရြာပါပါတယ္။ ဘုရားႀကီးရယ္။ ေမာ္ရြာသစ္ရယ္၊ ေမာ္ရြာေဟာင္းရယ္ သံုးရြာပါ။ လူဦးေရကေတာ့ ၁၅၀၀နဲ႔ ၂၀၀၀ အၾကးမွာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စေဘၤာကိုင္းမွာပဲ ယာယီေနၾကပါတယ္။ အေျခအေနအရ ျပန္သြားလုိ႔ရရင္လည္း ျပန္သြားမွာေပါ့”ဟု ထြက္ေျပးလာခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကားတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အိုးအိ္္မ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ ၇၀၀၀ နီးပါးထိရွိလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

မတ္ ၅ 
ညိဳမိႈႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ေမာ္ရြာေဟာင္းေက်းရြာအၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ညက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းရြာသံုးရြာမွ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္တုိ႔မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါတုိက္ပြဲမွာ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အထက္ပိုင္း ဘုရားႀကီေက်းရြာႏွင့္ ေမာ္ေရြာေဟာင္းေက်းရြာအၾကားတြင္ ျမစ္တစ္ဖက္တစ္ကမ္းစီျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္ႀကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနၾကသည့္အတြက္ ေက်းရြာအတြင္း က်ေရာက္မည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ရြာလံုးကၽြတ္ထြက္ေျပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာနဲ႔ ဘုရားႀကီးအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ေနၾကတယ္။ မေန႔ည ၇ နာရီခြဲေလာက္ကေန စၿပီးျဖစ္ၾကတာ။ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ပစ္တယ္။ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔လည္း ပစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာကိုက်လို႔ရွိရင္ လူေတြထိခိုက္မွာစိုရိမ္ၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့တာပါ။”ဟု ထြက္ေျပးလာခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

စေဘၤာကိုင္းေက်းရြာမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေမာ္ရြာေဟာင္းေက်းရြာႏွင့္ ျမစ္၏ေအာက္ဘက္ တစ္မိုင္ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ကြာေဝးၿပီး ဘုရားႀကီးေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္၊ ေမာ္ရြာသစ္ေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ရြာေဟာင္း ေက်းရြာမွ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ လာေရာက္ခိုလႈံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ထြက္ေျပးလာတာေတာ့ ရြာသံုးရြာပါပါတယ္။ ဘုရားႀကီးရယ္။ ေမာ္ရြာသစ္ရယ္၊ ေမာ္ရြာေဟာင္းရယ္ သံုးရြာပါ။ လူဦးေရကေတာ့ ၁၅၀၀နဲ႔ ၂၀၀၀ အၾကးမွာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စေဘၤာကိုင္းမွာပဲ ယာယီေနၾကပါတယ္။ အေျခအေနအရ ျပန္သြားလုိ႔ရရင္လည္း ျပန္သြားမွာေပါ့”ဟု ထြက္ေျပးလာခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔အၾကားတုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အိုးအိ္္မ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ ၇၀၀၀ နီးပါးထိရွိလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

Leave a Reply