ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေန၍ စားအုန္းဆီ တင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းမည္မဟုတ္

0
133

မတ္ ၅
ေဝေဝၿဖိဳး

အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စားအုန္းဆီမွာ ျပည္တြင္း၌ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနစားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ခ်ိဳကေျပာသည္။

“အရင္ကေဆြးေႏြးၾကတာေတြ ရွိပါတယ္ ။စားအုန္းဆီ တင္သြင္းမႈ ရပ္ပါလို႕။ သို႕ေသာ္ တစ္ကယ္ ရပ္ လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကိုေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိတဲ့ အပိုင္း၊ဒါေလးေတြ ကၽြန္ ေတာ္တို႕ေတြ႕ေနရေတာ့၊ စားသံုးဆီ တင္သြင္းမႈကို ရပ္ပါလို႕မတိုက္တြန္းပါနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ရပ္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

စားသံုးဆီ အပါအ၀င္ ဆန္၊ ဆား ၊ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ စသည္တို႕မွာ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းႏႈန္းအရ သာမက ဖူလံုမႈ အရပါ အထိခိုက္ မခံႏိုင္သည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လာပါက ျပည္ပက တင္သြင္းရမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႕ျပင္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္း ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ အပိုင္းတြင္လည္း စားအုန္းဆီမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စားအုန္းဆီကို မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႕မွ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ေနၾကာဆီ၊ ေျပာင္းဖူးဆီတို႕ကိုလည္း ျပည္ပမွ တင္သြင္း သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆန္းလင္း ကေျပာသည္။

“ျပည္တြင္းဆီ စားသံုးမႈ ဖူလံုဖို႔က အဓိကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈပါ။ ေတာင္သူကစၿပီး ဆီထြက္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အထြက္တိုးမယ့္ မ်ိဳးေတြကို ေတာင္သူေတြကို ေပးနိုင္ရမယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေျမပဲဆီ ၊ႏွမ္းဆီကို မ်ားမ်ားက်ိတ္နိုင္မယ္။ ေစ်းနႈန္းေတြလဲ က်လာမယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူက သူ႔ဟာသူ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း စသည္တို႕ကိုျပည္ပသို႔ တင္ပို႕လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးဆီ လိုအပ္ခ်က္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ျပည္ပမွ မျဖစ္မေန တင္သြင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားအုန္းဆီ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆီတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခန္႕ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။

လက္ရွိ ၿပည္တြင္းစားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၄ သိန္းခန္႔ သာရွိ၍ တန္ခ်ိန္ ၆သိန္းခန္႕ လိုအပ္လ်က္ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ တန္ခ်ိန္ ၆သိန္းခန္႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ စားသံုးဆီ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ စားအုန္းဆီမ်ားတြင္ ဓာတုရနံ ့ေရာေႏွာမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ားတြင္ ေရာေႏွာသင့္သည့္ အနိမ့္ဆံုး အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ သင့္ မသင့္ ၊ စားအုန္းဆီမ်ားတြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေျခရာခံ စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၅
ေဝေဝၿဖိဳး

အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စားအုန္းဆီမွာ ျပည္တြင္း၌ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနစားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ခ်ိဳကေျပာသည္။

“အရင္ကေဆြးေႏြးၾကတာေတြ ရွိပါတယ္ ။စားအုန္းဆီ တင္သြင္းမႈ ရပ္ပါလို႕။ သို႕ေသာ္ တစ္ကယ္ ရပ္ လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကိုေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိတဲ့ အပိုင္း၊ဒါေလးေတြ ကၽြန္ ေတာ္တို႕ေတြ႕ေနရေတာ့၊ စားသံုးဆီ တင္သြင္းမႈကို ရပ္ပါလို႕မတိုက္တြန္းပါနဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ရပ္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

စားသံုးဆီ အပါအ၀င္ ဆန္၊ ဆား ၊ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ စသည္တို႕မွာ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းႏႈန္းအရ သာမက ဖူလံုမႈ အရပါ အထိခိုက္ မခံႏိုင္သည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လာပါက ျပည္ပက တင္သြင္းရမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႕ျပင္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္း ျဖန္႕ျဖဴးသည့္ အပိုင္းတြင္လည္း စားအုန္းဆီမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စားအုန္းဆီကို မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႕မွ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ေနၾကာဆီ၊ ေျပာင္းဖူးဆီတို႕ကိုလည္း ျပည္ပမွ တင္သြင္း သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆန္းလင္း ကေျပာသည္။

“ျပည္တြင္းဆီ စားသံုးမႈ ဖူလံုဖို႔က အဓိကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈပါ။ ေတာင္သူကစၿပီး ဆီထြက္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အထြက္တိုးမယ့္ မ်ိဳးေတြကို ေတာင္သူေတြကို ေပးနိုင္ရမယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေျမပဲဆီ ၊ႏွမ္းဆီကို မ်ားမ်ားက်ိတ္နိုင္မယ္။ ေစ်းနႈန္းေတြလဲ က်လာမယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူက သူ႔ဟာသူ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမွာပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း စသည္တို႕ကိုျပည္ပသို႔ တင္ပို႕လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးဆီ လိုအပ္ခ်က္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ျပည္ပမွ မျဖစ္မေန တင္သြင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားအုန္းဆီ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆီတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခန္႕ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။

လက္ရွိ ၿပည္တြင္းစားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၄ သိန္းခန္႔ သာရွိ၍ တန္ခ်ိန္ ၆သိန္းခန္႕ လိုအပ္လ်က္ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ တန္ခ်ိန္ ၆သိန္းခန္႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ စားသံုးဆီ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ စားအုန္းဆီမ်ားတြင္ ဓာတုရနံ ့ေရာေႏွာမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ားတြင္ ေရာေႏွာသင့္သည့္ အနိမ့္ဆံုး အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ သင့္ မသင့္ ၊ စားအုန္းဆီမ်ားတြင္ ကုန္အညႊန္း အမွတ္အသား ေဖာ္ျပေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေျခရာခံ စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply