ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ပံုေပၚတြင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားသူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

0
121

မတ္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

Facebook လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ဓာတ္ပံုေပၚတြင္ ရင့္သီးစြာ ဆဲဆိုေရးသားသူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Thit Nil အမည္ျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ယက္သံုးစြဲသူသည္ ေမာင္ထိုက္ (ခ) ထိုက္လင္းသူ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ NLD ပါတီအား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိွဳးႏြမ္းက်ဆင္းေအာင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးတင္ညႊန္႔ က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ မွ ေပးပို႔သည့္စာအရ ပါတီ ကိုယ္စား ဦးတင္ညႊန္႔ က တရားလိုလုပ္တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Thit Nil အမည္ျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ယက္သံုးစြဲသူ ေမာင္ထိုက္ (ခ) ထိုက္လင္းသူ အား အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၃၃/၂၀၁၉ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

Facebook လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ဓာတ္ပံုေပၚတြင္ ရင့္သီးစြာ ဆဲဆိုေရးသားသူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Thit Nil အမည္ျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ယက္သံုးစြဲသူသည္ ေမာင္ထိုက္ (ခ) ထိုက္လင္းသူ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအေနျဖင့္ NLD ပါတီအား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း ၊ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိွဳးႏြမ္းက်ဆင္းေအာင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးတင္ညႊန္႔ က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္ ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ မွ ေပးပို႔သည့္စာအရ ပါတီ ကိုယ္စား ဦးတင္ညႊန္႔ က တရားလိုလုပ္တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Thit Nil အမည္ျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ယက္သံုးစြဲသူ ေမာင္ထိုက္ (ခ) ထိုက္လင္းသူ အား အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၃၃/၂၀၁၉ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply