အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံက ဆန္တင္ပို႕ေရး တင္ဒါ၀င္ျပိဳင္ရန္ ျမန္္မာဆန္ကုန္သည္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚထား

0
187

မတ္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံက ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ားအား ဆန္တင္ပို႕ေရး တင္ဒါ၀င္ျပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

“ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ မျဖစ္ေအာင္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလဲ တင္သြင္းႏိုင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း အမယ္ထဲမွာ ဆန္စပါးကို တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႕ႏိုင္ဖို႕ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေန ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားလာတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘက္ကိုလဲ ေနာင္တင္ဒါေခၚတဲ့ အခ်ိန္မွာ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ပို႕ကုန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ တင္ဒါမွာပါ၀င္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ဖို႕ကိုလဲ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းတာ ေတြရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲဲ့သို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ဖိတ္ေခၚထားျခင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ Exporter ကုမၸဏီမ်ားကို အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႕မႈ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ စပါးလက္က်န္မ်ားရွိေနျခင္း၊ မၾကာမီမွာ ေႏြဆန္စပါးမ်ား အသစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ပိုမို တိုးခ်ဲ႕တင္ဖို႕ရန္ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

” စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းကို G t o G ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားလာတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ G to G တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ေစ်းကြက္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူမႈ ပံုစံ G to G ျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ခန္႔တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တရုတ္ စသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားကိုလည္း ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္ႏွစ္က ျပည္ပႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္း ထိ တင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႕ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံက ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ားအား ဆန္တင္ပို႕ေရး တင္ဒါ၀င္ျပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

“ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ မျဖစ္ေအာင္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလဲ တင္သြင္းႏိုင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း အမယ္ထဲမွာ ဆန္စပါးကို တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႕ႏိုင္ဖို႕ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေန ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားလာတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘက္ကိုလဲ ေနာင္တင္ဒါေခၚတဲ့ အခ်ိန္မွာ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ ပို႕ကုန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ တင္ဒါမွာပါ၀င္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ဖို႕ကိုလဲ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမ္းတာ ေတြရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲဲ့သို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ဖိတ္ေခၚထားျခင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ Exporter ကုမၸဏီမ်ားကို အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႕မႈ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့သျဖင့္ စပါးလက္က်န္မ်ားရွိေနျခင္း၊ မၾကာမီမွာ ေႏြဆန္စပါးမ်ား အသစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ပိုမို တိုးခ်ဲ႕တင္ဖို႕ရန္ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

” စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းကို G t o G ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားလာတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ G to G တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ေစ်းကြက္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူမႈ ပံုစံ G to G ျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း ခန္႔တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တရုတ္ စသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားကိုလည္း ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ယခင္ႏွစ္က ျပည္ပႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္း ထိ တင္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႕ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply