ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကအား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေန ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဆို

0
375

မတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေကာက္ခံသြားနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပင္ဆင္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ မညီမႈမ်ားလုပ္ေဆင္ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ညီေအာင္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘာလုပ္မယ္ညာလုပ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရ ပဲသြားရမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါ။ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာလုပ္ေနရင္ေတာ့ တို႔က ဥပေဒမ႑ိဳင္က အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ နည္းလမ္း နဲ႔ လုပ္သြားဖို႔ပါပဲ။ဒါကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ္သူ အေနနဲ႔ ေျပာထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္တာေပါ့”ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ လည္း ဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒထဲမွာေပးထားၿပီးသားရွိတယ္။ဥပေဒထဲမွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေပါ့။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေပါ့။အဲ့အခြင့္အေရးကို လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က ဘာေျပာစရာ လိုလဲ။ ဥပေဒကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ ။ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းသိရမဲ့ ကိစၥပဲေပါ့။အဲ့ေတာ့ သူတို႔က လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ပါလို႔ ။အန္ကယ္တို႔က မလုပ္ပါနဲ႔ တားလည္း ရမွာ မွ မဟုတ္တာ။ဒါဥပေဒပါ အခြင့္အေရးပဲ။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မွ လုပ္ထားတာ မရွိဘူး” ဟု ဦးထြန္းထြန္္္းဟိန္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ နာယက အားျဖဳတ္ခ်နို္င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေကာက္ခံသြားနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပင္ဆင္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ မညီမႈမ်ားလုပ္ေဆင္ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ညီေအာင္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘာလုပ္မယ္ညာလုပ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရ ပဲသြားရမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါ။ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာလုပ္ေနရင္ေတာ့ တို႔က ဥပေဒမ႑ိဳင္က အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ နည္းလမ္း နဲ႔ လုပ္သြားဖို႔ပါပဲ။ဒါကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ္သူ အေနနဲ႔ ေျပာထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္တာေပါ့”ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ လည္း ဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒထဲမွာေပးထားၿပီးသားရွိတယ္။ဥပေဒထဲမွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေပါ့။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေပါ့။အဲ့အခြင့္အေရးကို လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က ဘာေျပာစရာ လိုလဲ။ ဥပေဒကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ ။ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းသိရမဲ့ ကိစၥပဲေပါ့။အဲ့ေတာ့ သူတို႔က လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ပါလို႔ ။အန္ကယ္တို႔က မလုပ္ပါနဲ႔ တားလည္း ရမွာ မွ မဟုတ္တာ။ဒါဥပေဒပါ အခြင့္အေရးပဲ။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မွ လုပ္ထားတာ မရွိဘူး” ဟု ဦးထြန္းထြန္္္းဟိန္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ နာယက အားျဖဳတ္ခ်နို္င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေကာက္ခံသြားနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပင္ဆင္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ မညီမႈမ်ားလုပ္ေဆင္ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ညီေအာင္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘာလုပ္မယ္ညာလုပ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရ ပဲသြားရမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါ။ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာလုပ္ေနရင္ေတာ့ တို႔က ဥပေဒမ႑ိဳင္က အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ နည္းလမ္း နဲ႔ လုပ္သြားဖို႔ပါပဲ။ဒါကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ္သူ အေနနဲ႔ ေျပာထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္တာေပါ့”ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ လည္း ဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒထဲမွာေပးထားၿပီးသားရွိတယ္။ဥပေဒထဲမွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေပါ့။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေပါ့။အဲ့အခြင့္အေရးကို လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က ဘာေျပာစရာ လိုလဲ။ ဥပေဒကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ ။ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းသိရမဲ့ ကိစၥပဲေပါ့။အဲ့ေတာ့ သူတို႔က လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ပါလို႔ ။အန္ကယ္တို႔က မလုပ္ပါနဲ႔ တားလည္း ရမွာ မွ မဟုတ္တာ။ဒါဥပေဒပါ အခြင့္အေရးပဲ။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မွ လုပ္ထားတာ မရွိဘူး” ဟု ဦးထြန္းထြန္္္းဟိန္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ နာယက အားျဖဳတ္ခ်နို္င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေကာက္ခံသြားနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပင္ဆင္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ အတူ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွလည္း ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ မညီမႈမ်ားလုပ္ေဆင္ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒနွင့္ ညီေအာင္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘာလုပ္မယ္ညာလုပ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရ ပဲသြားရမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါ။ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာလုပ္ေနရင္ေတာ့ တို႔က ဥပေဒမ႑ိဳင္က အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ နည္းလမ္း နဲ႔ လုပ္သြားဖို႔ပါပဲ။ဒါကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ္သူ အေနနဲ႔ ေျပာထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္တာေပါ့”ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ လည္း ဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒထဲမွာေပးထားၿပီးသားရွိတယ္။ဥပေဒထဲမွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေပါ့။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေပါ့။အဲ့အခြင့္အေရးကို လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က ဘာေျပာစရာ လိုလဲ။ ဥပေဒကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ ။ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းသိရမဲ့ ကိစၥပဲေပါ့။အဲ့ေတာ့ သူတို႔က လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ပါလို႔ ။အန္ကယ္တို႔က မလုပ္ပါနဲ႔ တားလည္း ရမွာ မွ မဟုတ္တာ။ဒါဥပေဒပါ အခြင့္အေရးပဲ။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မွ လုပ္ထားတာ မရွိဘူး” ဟု ဦးထြန္းထြန္္္းဟိန္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ နာယက အားျဖဳတ္ခ်နို္င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply