ေန႔ ည ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ဆိုင္ခန္းခ (၅) သိန္း မွ (၂) သိန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ်

0
86

မတ္ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေန႔ ည ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ဆိုင္ခန္းခမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ က (၅) သိန္းက်ပ္ မွ (၂) သိန္းက်ပ္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယခင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ဆိုင္ခန္းခ (၅) က်ပ္ျဖင့္ လာေရာက္ငွားရမ္းခဲ့သည့္ (၂၇) ဦးအား ပိုသည့္ေငြျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

“ဆိုင္ခန္းခ က မ်ားတယ္လို႔ထင္လို႔ ဒီေန႔အစည္းအေဝးမွာတင္ျပၿပီး ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တာပါ ။ ဆိုင္ခန္းခေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေတြ ေဈးတက္မွာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဈးျပန္ေလ်ာ့တာပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဳံးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္းတြင္ ၁၉ လမ္း မွ ၂၃ လမ္း အထိ လမ္းဧရိယာနယ္နမိတ္အတြင္း၌ ေန႔၊ ည ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ ေတာသႀကၤန္ ဆိုင္ခန္း ၂၁၈ ခန္းကို ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

ဆိုင္ခန္း ဧရိယာမွာ ၁၀ ေပ ပတ္လည္ အက်ယ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံေငြ (၅) ေသာင္းက်ပ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ သႀကၤန္ၿပီးပါက ယင္းအာမခံေငြအား ျပန္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပံုစာ – ယခင္ႏွစ္က ဆိုင္ခန္းပံု

မတ္ ၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေန႔ ည ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ဆိုင္ခန္းခမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ က (၅) သိန္းက်ပ္ မွ (၂) သိန္းက်ပ္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

ယခင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ဆိုင္ခန္းခ (၅) က်ပ္ျဖင့္ လာေရာက္ငွားရမ္းခဲ့သည့္ (၂၇) ဦးအား ပိုသည့္ေငြျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္ ။

“ဆိုင္ခန္းခ က မ်ားတယ္လို႔ထင္လို႔ ဒီေန႔အစည္းအေဝးမွာတင္ျပၿပီး ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တာပါ ။ ဆိုင္ခန္းခေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေတြ ေဈးတက္မွာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဈးျပန္ေလ်ာ့တာပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဳံးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္းတြင္ ၁၉ လမ္း မွ ၂၃ လမ္း အထိ လမ္းဧရိယာနယ္နမိတ္အတြင္း၌ ေန႔၊ ည ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္ ေတာသႀကၤန္ ဆိုင္ခန္း ၂၁၈ ခန္းကို ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

ဆိုင္ခန္း ဧရိယာမွာ ၁၀ ေပ ပတ္လည္ အက်ယ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံေငြ (၅) ေသာင္းက်ပ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ သႀကၤန္ၿပီးပါက ယင္းအာမခံေငြအား ျပန္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ပံုစာ – ယခင္ႏွစ္က ဆိုင္ခန္းပံု

Leave a Reply